Hoppa till innehåll

Tukes ger tillstånd till Finlands första flytande LNG-terminal

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.12.2022 8.02 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 9.05
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade tillstånd för Floating LNG Terminal Finland Oy:s första flytande LNG-terminal i Finland. LNG-terminalfartyget (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) och tillhörande terminalverksamhet placeras i Ingå hamn.

Fartyget är stort, har en längd på cirka 291 m och en bredd på cirka 43 m. En betydande mängd kondenserad naturgas kan lagras på fartyget, 151 000 m3 (75 500 ton). Detta är nästan 1,5 gånger kapaciteten hos de befintliga terminalerna i Finland.  Gas som förångas ombord leds direkt till överföringssystemet för naturgas. Mängden av gas som tillförs räcker för att ersätta naturgasen från Ryssland.

Tillståndshavaren är det finländska företaget Floating LNG Terminal Finland Oy, som svarar för terminalverksamhetens och fartygets totala säkerhet. Fartygets flaggstat är Belgien.

Med Tukes tillstånd säkerställs att den som ansöker om tillstånd har identifierat och förberett sig för storolyckor med LNG och andra kemikalier som används ombord på fartyget. De största riskerna för allvarliga olyckor är kopplade till överföring av LNG till terminalfartyget (från fartyg till fartyg), förångning av LNG ombord och överföring av naturgas till transportrörsystemet. 

Tillståndshavaren och fartyget har ett säkerhetsledningssystem och tekniska arrangemang för hantering av riskerna för storolyckor och beredskap för riskerna. Beredskapen för olyckor övas regelbundet.

Bilaga: Länk till beslutet

Mer information:
Direktör Kirsi Levä, tfn 050 385 0347
e-postadresserna har formen: [email protected]

 

Tillbaka till toppen