Hoppa till innehåll

Tukes instruerar: så här köper du en tygmask

Mediatiedote
Utgivningsdatum 1.6.2020 8.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många kontaktförfrågningar av konsumenter gällande tygmasker som marknadsförs felaktigt som andningsskydd. Tygmaskerna får inte ha påståenden om att tygmaskerna skulle skydda användarna från virussmitta. Tukes rekommenderar köparen att ge respons till försäljaren om han eller hon lägger märke till tvivelaktiga sätt att marknadsföra tygmaskerna.

Syftet med tygmasker är att skydda andra människor från användarens spott och stänk. Om användaren har virussmitta kan tygmasken minska att spott och stänk sprider sig i miljön och därmed skydda andra från virussmittan.  Tygmasken skyddar ändå inte användaren själv från virussmitta. Andningsskydd däremot skyddar även användaren från virussmitta. Kraven på andningsskydd är betydligt strängare än på tygmasker. Tygmasker omfattas av kraven på allmänna konsumtionsvaror.

– Vi har fått ungefär fyrtio anmälningar om masker. En del av anmälningarna gäller tygmasker som man på basis av försäljningspåståenden felaktigt kan tro att är ett officiellt andningsskydd. Det är viktigt att köparen vet vad han eller hon köper. Därför rekommenderar vi att hos produktens försäljare säkerställa, om det på basis av marknadsföringsmaterialet är oklart, om försäljaren säljer tygmasker eller officiella andningsskydd, säger överinspektör Asta Koivisto från Tukes.

Försäljaren ansvarar alltid för produktens säkerhet. Därför är det bra att i första hand ge respons till försäljaren. Om saken inte fortskrider på önskat sätt med försäljaren kan man också göra en anmälan om produkten till Tukes.

Det finns ingen information om effekten av antimikrobiella masker

Tukes har också fått förfrågningar gällande masker som har behandlats med antimikrobiella ämnen.  Det påstås att antimikrobiella masker dödar virus eller skyddar bättre mot coronaviruset.

– Det finns inga tillförlitliga testningsförfaranden med vilka man skulle kunna bevisa att antimikrobiella masker skyddar bättre än vanliga masker. Antimikrobiella ämnen är kemikalier som har skapats för att döda skadliga organismer.  En del av ämnena kan orsaka hudsymtom i ansiktet. De antimikrobiella ämnena kan också sköljas bort från masken under tvätt. Myndigheterna har inte testat dessa produkter, säger sektionschef Paula Haapasola från Tukes.

Tukes övervakar säkerheten hos de tygmasker och andningsskydd som säljs till konsumenter i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet ger handledning i användningen av tygmasker i enlighet med beredskapsplanen vid pandemi.

Så här köper du en tygmask

 • Kontroller att bruksanvisningar på finska och svenska kommer med tygmasken. Det är viktigt att följa bruksanvisningarna, så att det är någon nytta med användningen av tygmasken. Exempel på information i bruksanvisningarna:
  • för vem masken lämpar sig eller inte lämpar sig
  • hur man sätter på masken på ett säkert sätt och hur man byter den
  • tvättinstruktioner, en återanvändbar mask måste kunna tvättas i 90 °C.
 • Fäst uppmärksamhet vid att produktens användningsändamål framgår tydligt, till exempel att minska spridningen av droppar i miljön.
 • Kontrollera att CE-märkning är inte fäst på produkten.
 • Kom ihåg att tygmasken inte är avsedd att skydda användaren. Inga påståenden eller bilder av skydd av användaren får användas i marknadsföringen. Inga hänvisningar till standarden EN 149 för andningsskydd eller skyddsklassen FFP2 eller FFP3 får användas i marknadsföringen.
 • Om du köper en tygmask till ett barn, kontrollera två saker:
  • att barnet kan andas genom masken
  • att produkten inte har några långa snören som medför strypningsrisk.

Så här köper du andningsskydd

 • Kontrollera att andningsskyddet är lämpligt för användningsändamålet och sluter sig tätt kring ditt ansikte.
 • Kontrollera att bruksanvisningar på finska och svenska kommer med andningsskyddet. Det är viktigt att följa bruksanvisningarna, så att det är någon nytta med användningen av andningsskyddet.
 • Kontrollera att produkten har CE-märkning.
 • Kontrollera att det efter CE-märkningen finns ID-numret på fyra siffror för det anmälda organ som övervakar skyddets kvalitet.
 • Kontrollera att produkten har en EU-försäkran om överensstämmelse. Dokumentet kan vara med i bruksanvisningarna i sin helhet, eller så kan det finnas en länk i bruksanvisningarna till en webbsida där dokumentet finns.

Ytterligare information:

Vanliga frågor om andningsskydd och tygmasker

Fråga eller ge respons till Tukes

kontakt från media:

krav på tygmasker och andningsskydd, överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187

antimikrobiella behandlingar i produkter, sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 5052 020

e-postadresser har formatet: [email protected]

Tillbaka till toppen