Tukes och NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett förekomsterna av bidöd i Loimaa

Tukes 21.7.2015 10.41
Pressmeddelande

 Vid övervakningen av användningen av växtskyddsmedel konstaterades att ogräsbesprutningarna har utförts i enlighet med bruksanvisningarna, vilket innebär att det inte är fråga om brott mot växtskyddslagen. Tukes utreder genom laboratorieundersökningar huruvida det finns rester av växtskyddsmedel i bina. 

I början av juli fick säkerhets- och kemikalieverket Tukes meddelande om bidöd som ägt rum i Kojonkulma i Loimaa. Bidöd hade observerats vid cirka 50 bikupor hos tre olika biodlare. Med anledning av en inspektionsbegäran från Tukes utförde inspektörer från NTM-centralen i Egentliga Finland en inspektion av användningen av växtskyddsmedel i området under vecka 29.  Inspektörerna utredde användningen av växtskyddsmedel på tre gårdsbruk som ligger i närheten av bikuporna. Dessutom utredde de biodlarnas uppfattningar om händelsen.

Vid inspektionerna konstaterades att en ärtodling var det enda blommande växtbeståndet som bina besökte för att leta efter föda. Växtbeståndet i fråga hade inte besprutats. Däremot flög bina till ärtåkern genom en spannmålsåker som behandlats med ett ogräsmedel. När bina återvände till kupan hade lukt från ogräsmedlet fastnat i dem. Det är möjligt att väktarbina på grund av den främmande lukten inte släppte in fältbina tillbaka i kuporna när de återvände från sin nektarinsamlingsfärd, vilket gjorde att fältbina dog. Bidöd kan också orsakas av många andra faktorer, till exempel av den kalla sommaren eller av bisamhällets storlek.

Växtskyddsämnen undersöks och godkänns innan de släpps ut på marknaden. Endast preparat som konstaterats vara trygga godkänns för användning. Växtskyddsmedel ska användas enligt de godkända bruksanvisningar och begränsningar som anges på försäljningsförpackningen. NTM-centralerna kontrollerar att växtskyddsmedel används på föreskrivet sätt i praktiken. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ansvarar för övervakningen av växtskyddsmedel och för styrningen av NTM-centralerna.

Närmare upplysningar:

Överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092
Direktör Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036