Tukes ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat selvittäneet Loimaan mehiläiskuolemia

Tukes
21.7.2015 10.41
Tiedote

Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnassa todettiin, että rikkakasviruiskutukset oli tehty käyttöohjeiden mukaisesti, eikä kyseessä ole siten kasvinsuojeluainelain rikkomus. Tukes selvittää laboratoriotutkimuksin, löytyykö mehiläistä jäämiä kasvinsuojeluaineista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sai heinäkuun alussa ilmoituksen Loimaan Kojonkulmalla tapahtuneista mehiläiskuolemista. Mehiläiskuolemia oli havaittu kolmen eri mehiläistarhaajan noin 50 pesällä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarkastajat tekivät alueelle kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksen viikolla 29 Tukesilta saamansa tarkastuspyynnön perusteella. Tarkastajat selvittivät kasvinsuojeluaineiden käyttöä kolmella mehiläispesien läheisyydessä sijaitsevalla maatilalla. Lisäksi he selvittivät mehiläishoitajien näkemyksiä tapahtumasta.

Tarkastuksissa todettiin, että herneviljelmä oli alueen ainoa kukkiva kasvusto, jossa mehiläiset kävivät ruokailemassa. Kyseistä kasvustoa ei ollut ruiskutettu. Sen sijaan mehiläiset lensivät hernepellolle rikkakasvivalmisteella käsitellyn viljapellon läpi. Kun mehiläiset palasivat pesään, ne olivat saaneet itseensä rikkakasviaineiden hajua viljapellolta. On mahdollista, että vieraan hajun takia vartijamehiläiset eivät päästäneet kenttämehiläisiä takaisin pesään medenkeruumatkalta ja ne kuolivat.  Mehiläiskuolemat voivat johtua myös monista muista tekijöistä, esimerkiksi kylmästä kesästä tai yhdyskunnan vahvuudesta.

Kasvinsuojeluaineet tutkitaan ja hyväksytään ennen niiden markkinoille saattamista. Käyttöön hyväksytään vain turvallisiksi todettuja valmisteita. Kasvinsuojeluaineita on käytettävä myyntipäällykseen merkittyjen hyväksyttyjen käyttöohjeiden ja rajoitusten mukaisesti. ELY-keskukset tarkastavat käytännössä, että kasvinsuojeluaineita käytetään asianmukaisesti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa kasvinsuojeluaineiden valvonnasta ja ELY-keskusten ohjauksesta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marja Suonpää, puh. 029 5052 092

Johtaja Kaija Kallio-Mannila, puh. 029 5052 036