Hoppa till innehåll

Tukes lät testa 11 ridhjälmar – nio hjälmar drogs bort från marknaden på grund av säkerhetsbrister

Mediatiedote
Utgivningsdatum 15.4.2024 8.20 | Publicerad på svenska 15.4.2024 kl. 9.48
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät under ett övervakningsprojekt testa 11 ridhjälmar, och resultaten var verkligen dåliga. Allvarliga säkerhetsbrister uppdagades i nästan samtliga hjälmar i testet. Tukes förordnade att nio hjälmar ska dras bort från marknaden och fyra av dem ska dessutom återkallas från konsumenterna. Information om de hjälmar som dragits bort från marknaden finns på sidan Farliga produkter.

Tukes anskaffade för testerna ridhjälmar av flera tillverkare och i olika prisklasser på den finländska marknaden. Den billigaste hjälmen kostade cirka 35 euro och den dyraste nästan 300 euro. I det här urvalet var pris inget tecken på kvalitet, utan flest allvarliga brister hittades i de dyraste hjälmarna. 

Tukes lät testa ridhjälmarna på testlaboratoriet TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Hjälmarna testades bland annat på följande egenskaper: 

 • Stötdämpning, det vill säga hur väl hjälmen absorberar stötar mot huvudet.
 • Egenskaperna och funktionen av hjälmens fästning.
 • Penetrationsmotstånd, det vill säga om hjälmen skyddar mot vassa föremål, såsom stenar.
 • Skärmens elasticitet.
 • Eventuell begränsning av synfältet. 

Nio ridhjälmar hade allvarliga säkerhetsbrister

Enligt testerna hade nio ridhjälmar allvarliga säkerhetsbrister och de ska dras bort från marknaden. I fyra fall var bristerna så allvarliga att hjälmarna ska återkallas från konsumenterna. Endast två hjälmar uppfyllde kriterierna. 

Information om de farliga hjälmarna finns på sidan Farliga produkter. Återkallelse från marknaden gäller  Samshield Shadowmatt, Casco Nori Hufeisen, Imperial Riding Olania Crystal och USG Ridhjälm Comfort Training. Om du har köpt en hjälm som återkallas kan du returnera den till inköpsstället.  

De återkallade hjälmarna har följande brister:

Tre hjälmar hade allvarliga brister i stötdämpningen. En av dem uppfyllde dessutom inte kraven på penetrationstålighet, det vill säga att vid stöt mot en sten kan stenen tränga igenom hjälmen. I en hjälm var skärmen för styv, vilket kan leda till pisksnärtskada eller annan felställning av nacken om skärmen tar i marken vid fall från hästen. 

Från marknaden drogs bort hjälmarna  Back on Track EQ3 Lynx, Equitare Hile ridhjälm, Hansbo Hs Vision Tech Profile, HKM Carbon art ridhjälm och Horze Ashley barnridhjälm. Hjälmarna hade bland annat följande brister: En hjälm hölls inte på testhuvudet, eftersom hakremmen lossnade från hjälmen. Fyra hjälmar hade brister i dokumenten. I de här fallen hade parallellt EG/EU-typkontrollintyg som utfärdats varumärket/varumärkeshavaren inte lämnats till Tukes.  

Råd för köp av ridhjälm

När du köper en ridhjälm bör du tänka på följande:

– Hjälmen ska vara av rätt storlek och modell, och den får inte ha växtmån.

– Köp helst inte en begagnad hjälm, eftersom det är svårt vara säker på dess skyddande egenskaper. Hjälmen kan ha fått stötar eller andra skador som inte syns utanpå.

– Kontrollera att du får bruksanvisningar på finska och svenska med hjälmen. Kontrollera också att produkten har en EU-försäkran om överensstämmelse. Om hjälmen inte åtföljs av EU-försäkran, ska bruksanvisningen innehålla en länk till en webbplats där försäkran finns.

– Kontrollera märkningarna på hjälmen. Hjälmen ska vara märkt med följande uppgifter:  

 • tillverkaren och/eller importören
 • CE-märkning 
 • hjälmens storlek i centimeter
 • standard enligt vilken hjälmen tillverkats; nyare hjälmar kan vara märkta med standard EN 1384:2023, men på marknaden finns eventuellt hjälmar som är förenliga med den gamla standarden och är märkta med VG1.

– Rätta märkningar är ett tecken på att tillverkaren har sett till produktens överensstämmelse med kraven över lag, säger överinspektör Asta Koivisto på Tukes.

– En del av hjälmens skyddande egenskaper är svåra att bedöma i köpsituationen, men kontrollera gärna till exempel hur styv skärmen är. Om skärmen inte är av stötdämpade stoppning, måste den vara flexibel, säger Asta Koivisto. 

Råd för användning av ridhjälm 
 

 • Använd inte en tjock luva under hjälmen, utan en tunn ridhjälmsmössa. 
 • Fäst hjälmen ordentligt. Endast en väl fastspänd hjälm skyddar ditt huvud. 
 • Byt ut hjälmen om den har utsatts för en stöt.
 • Förvara hjälmen på en torr plats och skyddad från solljus. 
 • Tappa inte hjälmen på stallgolvet.

En hjälm är inte evig, utan den ska bytas ut tillräckligt ofta. Ridhjälmens skyddande egenskaper försämras småningom, även om hjälmen inte utsätts för stötar och den förvaras enligt tillverkarens anvisningar.

– Tillverkaren är bäst insatt i hur de material som finns i hjälmen föråldras, och därför bör man alltid följa tillverkarens anvisningar om hjälmens livslängd. Hjälmen ska vara märkt med uppgift om tillverkningstidpunkten. Om hjälmens livslängd inte anges i bruksanvisningen, ska anvisningarna innehålla uppgifter med vilka användaren själv kan räkna ut när hjälmen blir för gammal, säger Asta Koivisto. 

Ridhjälmar är personlig skyddsutrustning och de omfattas av säkerhetskrav

Ridhjälmar är personlig skyddsutrustning av kategori II och de ska uppfylla kraven enligt förordningen om personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning av kategori II ska ha CE-märkning och tillverkaren ska låta ett anmält organ typkontrollera dem, med andra ord ska hjälmarna ha ett EU-typintyg utfärdat av det anmälda organet innan de släpps ut på marknaden. Efter att ha försäkrat sig om produktens överensstämmelse med kraven ska tillverkaren dessutom upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.  

Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för ridhjälmarnas säkerhet

Tukes övervakar personlig skyddsutrustning riskbaserat i form av projekt. Tukes förhandsgranskar inte produkter, utan övervakningen sker i efterhand på produkter som släppts på marknaden. Ansvaret för produkters säkerhet vilar på tillverkaren, importören och distributören. 

Mer information lämnas av
Asta Koivisto, överinspektör, tfn 029 5052 187
e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen