Tukes upptäckte säkerhetsbrister i barnvagnar

Tukes 16.11.2011 9.00
Pressmeddelande

Det finns utrymme för förbättring i fråga om barnvagnars säkerhet och kvalitet, säger forskare Anna Pukander på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).  Tukes lät testa sex olika barnvagnar och vid testningen upptäcktes brister som äventyrar barnens säkerhet. En kombivagn hade så allvarliga brister att importören ordnade med återlämningsförfarande och avbröt försäljningen av vagnen under den tid korrigeringsåtgärderna pågick.


Tukes plockade in barnvagnarna för testning från fysiska butiker och e-butiker som säljer barntillbehör. Alla testade vagnar var kombivagnar med en liggdel med bärhandtag för spädbarnet och en sittdel för det större barnet. Testningen utfördes vid SGS UK i Storbritannien.


- Många brister upptäcktes i barnvagnarna. Bristerna gällde vagnarnas konstruktion samt bruksanvisningen och märkningen. Även kvalitetsbrister förekom i två vagnar, som gick sönder vid testningen, säger Anna Pukander.


Kombivagnen Pireus Lux hade de allvarligaste bristerna. Mellan sittdelen och suffletten fanns en springa där ett barn skulle kunna skava fingrarna eller klämma dem illa. Dessutom hade den mjuka liggdelen alltför låga kanter. - En barnvagn måste ha tillräckligt höga kanter för att barnet inte ska falla ur vagnen. Förutom säkerhetsbrister i vagnens konstruktion förekom även brister i bruksanvisningen och märkningen, vilket importören redan rättat till.


Importören av Pireus Lux ordnade frivilligt med återlämningsförfarande för konsumenterna och avbröt försäljningen av vagnen under den tid korrigeringsåtgärderna pågick. Detaljerad information om fallet finns i Tukes register över farliga produkter.


I de övriga testade vagnarna upptäcktes lindrigare brister i konstruktionen. Flera vagnar hade springor där barnet kan klämma fingrarna. Brister förekom också i den finsk- och svenskspråkiga märkningen, varningstexterna och bruksanvisningarna.


Finländska importörer och säljare är ansvariga dels för att barnvagnarnas konstruktion är säker, dels för att varningstexter och bruksanvisning finns på finska och svenska. Bristfälliga anvisningar och märkningar ska korrigeras. En vagn är felaktig enligt konsumentskyddslagen om den inte åtföljs av tillräckliga bruksanvisningar och varningstexter.


Pukander påminner också om föräldrarnas ansvar. - Ett barn ska aldrig lämnas utan uppsikt i vagnen. Ansvaret för att vagnen används på ett säkert sätt ligger alltid på föräldrarna och övriga vuxna som sköter barnet.


- Viktiga säkerhetsåtgärder är bl.a. att man använder sele, låser bromsarna och använder lämpliga tillbehör. Ett babylarm är inte tillräckligt för att övervaka en baby, utan det ska alltid finnas en vuxen inom syn- och hörhåll, påminner Pukander.


Under de senaste åren har Tukes fått kännedom om några allvarliga olyckor i samband med barnvagnar. Verket har också fått anmälningar om barnvagnar med bristfällig bruksanvisning eller kvalitetsbrister i fråga om bl.a. handtag, chassi eller bromsar. Tukes har krävt att verksamhetsutövarna vidtar åtgärder för att avhjälpa bristerna.


Läs mer om säker användning av barnvagnar på Tukes webbplats


Mer information: forskare Anna Pukander, telefon 010 6052 165, e-post: [email protected]