Hoppa till innehåll

Tukes påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar

Tukes
Utgivningsdatum 29.4.2015 15.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar. Vid fyllande av i synnerhet ballonger med ovanlig form, såsom hjärtformade ballonger, är det skäl att vara försiktig. Tukes har fått kännedom om att ballonger som har exploderat har orsakat skador på ögonen.

Säkerhetstips för fyllande av ballonger

 • Blås inte ballongen för full, eftersom den kan explodera i ansiktet på den som blåser och i värsta fall orsaka en ögonskada. Var särskilt uppmärksam på detta vid fyllande av ballonger med olika former. Det tryggaste sättet att fylla en ballong är att använda en ballongpump. Följ förpackningens instruktioner om ballongens maximistorlek.
 • Förvara ofyllda ballonger utom räckhåll för små barn, och lämna inte trasiga ballonger liggande så att barnen kan ta dem. Tomma och trasiga ballonger kan orsaka kvävningsfara för små barn om de sätts i munnen.
 • Notera att ballonger som tillverkats av naturgummi bör ha märkningen "tillverkad av naturgummi". Märkningen bör finnas på förpackningen, så att de som är allergiska för naturgummi inte av misstag exponeras för naturgummi och får eventuella allergiska symptom.

Säkerhetstips gällande smällserpentiner

 • Använd omdöme vid användning av smällserpentiner särskilt i små barns närvaro.  Smällserpentiner är liksom vanliga serpentiner färggranna band, men smällserpentinerna klassas i Europa som fyrverkerier och deras användning är förbjuden för under 18-åringar.
 • Då smällserpentinerna utlöses orsakar de ett väldigt högt ljud och det lossnar små delar som kan vara farliga för små barn.
 • Läs bruksanvisningarna och följ dem

Säkerhetstips för användning av engångsgrill

 • Kom ihåg att användning av engångsgrill jämställs med uppgörande av öppen eld. För att använda grillen måste man ha markägarens tillstånd. Det är förbjudet att använda engångsgrillar på kommunens och städernas mark utan man ha markägarens tillstånd.
 • Använd inte grillen i inomhusutrymmen (fara för brand och kolmonoxidförgiftning).
 • Använd engångsgrillen endast på underlag som inte kan börja brinna. Grillens botten upphettas betydligt vid användning och orsakar brandfara.
 • Använd alltid ställningen som följer med grillen och montera den enligt bruksanvisningen. Mellanrummet mellan grillens botten och underlaget bör vara flera centimeter.
 • Släck grillen genom att hälla så pass mycket vatten på den att grillkolen täcks helt och hållet.
 • Övervaka grillen tills den har svalnat helt. Det tar flera timmar för en engångsgrill att svalna.
 • Sätt grillen i en sopbehållare först när den har svalnat helt.

Tukes önskar alla en trygg Valborg! Titta på videon (https://www.youtube.com/watch?v=xw6dFgU1QNQ ), där Tukes blomsterhattstant grillar med Tammerfors teknologer.

Närmare upplysningar:

Ballonger och engångsgrillar, produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, p. 029 5052 187

smällserpentiner Mikko Ojala, p. 029 5052 427

e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen