Hoppa till innehåll

Tukes och Giftinformationscentralen varnar för hälsoriskerna vid användning av lustgas i berusningssyfte

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.5.2024 7.56
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Giftinformationscentralen vid HUS varnar för användningen av lustgas i berusningssyfte som har ökat framför allt bland unga. Ökningen syns också i gatubilden som tomma lustgasbehållare på platser där unga umgås. Återkommande användning i berusningssyfte kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

- Man strävar speciellt efter att nå unga användare genom att marknadsföra lustgas i sociala medier. Även om lustgas kan beställas från webbutiker i utlandet är det förbjudet att beställa för rusmedelsanvändning. Myndighetstillsynen av utländska webbutiker är svår. På grund av detta har även den olagliga gatuförsäljningen av lustgas ökat, säger Jouni Räisänen, sektionschef, tillsyn av kemikalieprodukter vid Tukes.  

Lustgas är luktlös och smaklös vid användning, till skillnad från till exempel alkohol eller cannabis. Dessutom försvinner berusningseffekterna av en engångsdos snabbt. Användarna kan även ha illusionen att lustgas inte är skadligt för hälsan. Enligt Räisänen kan dessa omständigheter också ligga bakom den ökade användningen bland unga.  

Lustgasanvändning kan medföra långsiktiga hälsoproblem  

Enligt Tuomas Lilius, överläkare vid Giftinformationscentralen vid HUS, kan återkommande och långvarig användning av lustgas orsaka allvarliga neurologiska symptom. En del av dessa kan i värsta fall vara permanenta, som försämrad rörelseförmåga. Användning i berusningssyfte är typiskt återkommande och är ofta också förenad med blandmissbruk av andra droger.   

- Vid HUS neurologiska jour har man under det senaste halvåret vårdat åtminstone tre patienter som lider av svårigheter med att gå och hålla balansen och som har missbruk av lustgas i stora doser i bakgrunden. Återkommande rusmedelsanvändning av lustgas medför funktionell brist på vitamin B12 och nervskadesymptom. Personerna är unga vuxna och uppenbart okunniga om denna skadliga långtidseffekt. Tyvärr är symptombilden ofta bara delvis reversibel även med behandling, berättar Lilius.

- Risken med användning ökas av att storleken på lustgasbehållarna har blivit betydligt större. Enligt media är de största behållarna från två och upp till fyra kilogram. I och med de stora behållarna har mängden lustgas som används under en kväll blivit stora, konstaterar Räisänen.

Räisänen påminner att föräldrar till barn och unga bör vara medvetna om riskerna med rusmedelsbruk av lustgas och ingripa i missbruk för att undvika hälsoolägenheter och farliga situationer.  

Kemikalier får inte säljas för rusmedelsbruk  

Enligt kemikalielagen är detaljförsäljning av en kemikalie förbjuden om det är uppenbart att dess användning kan medföra särskild fara för hälsan. Enligt statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier får kemikalier inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i berusningssyfte.   

Tukes övervakar riskbaserat att aktörerna följer förpliktelserna i kemikalielagen. Försäljning av lustgas är tillåten som livsmedelstillsats till exempel för skumning av grädde. 

Dessutom används medicinsk lustgas i sjukhus och hälsovårdsenheter i Finland.     

Mer information: 

Jouni Räisänen, sektionschef vid Tukes, tfn 029 5052 098
Petteri Talasniemi, överinspektör vid Tukes, tfn 029 5052 104 
Tukes e-postadresser har formatet [email protected] 

Tuomas Lilius, överläkare vid Giftinformationscentralen vid HUS, tfn 040 484 3931
HUS e-postadresser har formatet [email protected] 
 

Tillbaka till toppen