Hyppää sisältöön

Tukes ja Myrkytystietokeskus varoittavat ilokaasun päihdekäytön terveysriskeistä

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 28.5.2024 7.56
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja HUSin Myrkytystietokeskus varoittavat ilokaasun käytöstä päihtymistarkoituksessa, joka on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa. Kasvu näkyy myös katukuvassa tyhjinä ilokaasusäilöinä paikossa, joissa nuoret viettävät aikaa. Toistuva päihdekäyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

- Erityisesti nuoria käyttäjiä tavoitellaan markkinoimalla ilokaasua some-kanavissa. Vaikka ilokaasua voi tilata ulkomaisista verkkokaupoista, päihdekäyttöön tilaaminen on kiellettyä. Ulkomaisten verkkokauppojen viranomaisvalvonta on hankalaa. Tämän vuoksi ilokaasun laiton katukauppakin on lisääntynyt, sanoo Tukesin kemikaalituotteiden valvonnasta vastaavan ryhmän päällikkö Jouni Räisänen.  

Ilokaasu on käytettäessä hajuton ja mauton, toisin kuin esimerkiksi alkoholi tai kannabis. Lisäksi kerta-annoksen päihtymisvaikutukset käyttäjään ovat nopeasti palautuvia. Käyttäjillä voi olla myös harhaluulo, että ilokaasu ei ole terveydelle vaarallista. Räisäsen mukaan nämä seikat voivat vaikuttaa käytön lisääntymiseen nuorilla.  

Ilokaasun käytöstä voi seurata pidempiaikaisia terveyshaittoja  

HUSin Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Tuomas Liliuksen mukaan ilokaasun toistuva ja pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia neurologisia oireita. Niistä osa voi olla pahimmassa tapauksessa pysyviä, kuten liikkumiskyvyn heikkeneminen. Päihdekäyttö on tyypillisesti toistuvaa ja siihen liittyy usein myös muiden päihteiden sekakäyttöä.   

- HUSin neurologian päivystyksessä on hoidettu viimeisen puolen vuoden aikana ainakin kolmea kävely- ja tasapainovaikeuksista kärsivää potilasta, joilla taustalla on suuriannoksinen ilokaasun väärinkäyttö. Ilokaasun toistuva päihdekäyttö aiheuttaa B12-vitamiinin toiminnallisen puutoksen ja hermovaurio-oireiston. Henkilöt ovat nuoria aikuisia ja ilmeisen tietämättömiä tästä pitkäaikaishaittavaikutuksesta. Valitettavasti oirekuva on hoidettunakin usein vain osittain palautuva, kertoo Lilius.

- Käytön vaarallisuutta lisää se, että ilokaasusäiliöiden koot ovat suurentuneet huomattavasti. Tiedotusvälineiden mukaan suurimmat säiliöt ovat kahdesta jopa neljään kilogrammaan. Suurien säiliöiden myötä ilokaasun käyttömäärät yhden illan aikana ovat kasvaneet suuriksi, toteaa Räisänen.

Räisänen muistuttaa, että lasten ja nuorten vanhempien tulisi olla tietoisia ilokaasun päihdekäyttöön liittyvistä riskeistä ja puuttua väärinkäyttöön, jotta terveyshaitoilta ja vaaratilanteilta vältyttäisiin.  

Kemikaalia ei saa myydä päihdekäyttöön  

Kemikaalilain mukaan kemikaalin vähittäismyynti on kiellettyä, jos on ilmeistä, että sen käytöstä voi aiheutua erityistä vaaraa terveydelle. Lisäksi kemikaalien vähittäismyynnistä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä hankitaan päihtymistarkoitukseen.   

Tukes valvoo riskiperusteisesti, että toimijat noudattavat kemikaalilain velvoitteita. Ilokaasun myyminen on sallittua elintarvikkeen lisäaineena esimerkiksi kerman vaahdotuksessa. 

Lisäksi lääkkeellistä ilokaasua käytetään Suomessa sairaaloissa ja terveydenhuoltoyksiköissä.     

Lisätietoja: 

Tukes
ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, p. 029 5052 098
ylitarkastaja Petteri Talasniemi, p 029 5052 104 
Tukesin sähköpostit ovat muotoa [email protected] 

HUSin Myrkytystietokeskus
ylilääkäri Tuomas Lilius, p. 040 484 3931
HUSin sähköpostit ovat muotoa [email protected] 

 
Sivun alkuun