Tukes instruerar affärer att förvara brännbara vätskor tryggt

Tukes 31.3.2015 12.07
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger affärer anvisningar om förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler. Genom trygg förvaring av spolarvätskor, frostskyddsvätskor, lösningsmedel, tändvätskor, motorbensin och aerosoler förhindrar man till exempel att bränder sprider sig. Oförsiktig förvaring kan göra det svårare för kunderna att avlägsna sig i farosituationer och vara till hinder för räddningsmyndigheternas arbete. Tukes har utarbetat en handbok om Förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler (på finska), vars syfte är att tydligt handleda hur brännbara vätskor förvaras tryggt.

Handboken som utarbetats i samarbete med räddningsmyndigheterna och aktörer inom handeln är avsedd för affärer i alla storleksklasser och köpcentrum oberoende av den mängd kemikalier som förvaras och upplagras. Anvisningarna gäller många olika företag, allt från järnaffärer till servicestationer och frisersalonger. 

För närvarande är den praxis som aktörerna inom handeln tillämpar när det gäller förvaring av brännbara vätskor väldigt olika. Ett syfte med anvisningarna är att harmonisera praxisen som rör förvaring av brännbara vätskor i Finland.

Säkerhetsföreskrifter till järnaffärer, servicestationer, frisersalonger och andra som förvarar brännbara vätskor:

  • Affärens verksamhetsutövare, det vill säga köpmannen, ska göra en anmälan om lagring av brännbara vätskor till räddningsmyndigheten.
  • Antändliga vätskor, gaser och aerosoler känner man igen på det varningsmärke som finns på produkten.
  • Det ska finnas information om den mängd farliga kemikalier som finns i affären och deras faroegenskaper.
  • Personalen ska känna igen farliga ämnen, få utbildning om riskfaktorer och kunna agera i olyckssituationer.
  • I affären ska mängden farliga kemikalier hållas så liten som möjligt.
  • Vid placering av produkterna i affären ska man beakta byggnadens brandsäkerhet (skyddsnivå) samt de säkerhetslösningar som gjorts för att förhindra spridning av brännbara vätskor.

Ytterligare information

överinspektör Timo Talvitie, tfn 029 5052 654

e-post: [email protected]