Valikko

Tukes opastaa kauppoja säilyttämään palavia nesteitä turvallisesti

Tukes 31.3.2015 12.07
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ohjeistaa kauppoja palavien nesteiden säilytyksestä liiketiloissa. Tuulilasinpesunesteiden, jäänestoaineiden, liuottimien, sytytysnesteiden, pienkonebensiinin ja aerosolien turvallisella säilytyksellä estetään esimerkiksi tulipalojen leviämistä. Varomaton säilytys voi vaikeuttaa asiakkaiden poistumista vaaratilanteessa ja haitata pelastusviranomaisten työtä. Tukes on laatinut Palavien nesteiden säilytys kaupassa -oppaan, jonka tarkoituksena on opastaa selkeästi palavien nesteiden turvallista säilytystä.

Pelastusviranomaisten ja kaupan toimijoiden kanssa yhteistyössä tehty opas on tarkoitettu kaiken kokoisille myymälöille ja kauppakeskuksille riippumatta kemikaalien säilytys- ja varastointimääristä. Ohjeistus koskee useita erilaisia yrityksiä rautakaupoista huoltoasemiin ja kampaamoihin. 

Kaupan alan toimijoiden käytännöt palavien nesteiden säilytyksestä ovat tällä hetkellä hyvinkin erilaisia. Ohjeistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa palavien nesteiden säilytykseen liittyviä käytäntöjä Suomessa.

Turvallisuusohjeita rautakaupoille, huoltamoille, kampaamoille ja muille palavia nesteitä säilyttäville:

  • Myymälän toiminnanharjoittajan eli kauppiaan on laadittava ilmoitus palavien nesteiden varastoinnista pelastusviranomaiselle.
  • Syttyvät nesteet, kaasut ja aerosolit tunnistaa tuotteessa näkyvästä varoitusmerkistä.
  • Myymälässä olevien vaarallisten kemikaalien määrät ja vaaraominaisuudet pitää olla tiedossa.
  • Henkilökunnan tulee tunnistaa vaaralliset aineet, saada koulutusta vaaratekijöistä ja osata toimia onnettomuustilanteessa.
  • Vaarallisten kemikaalien määrät on pidettävä myymälässä mahdollisimman pieninä.
  • Tuotteiden sijoittamisessa myymälään on otettava huomioon rakennuksen paloturvallisuus (suojaustaso) sekä palavien nesteiden leviämisen estämiseksi tehdyt suojausratkaisut.Lisätietoja:

Ylitarkastaja Timo Talvitie, puh. 029 5052 654

Sähköposti: [email protected]