Hoppa till innehåll

Tukes påminner om faran av fettbrand vid grillning

Mediatiedote
Utgivningsdatum 22.6.2022 8.34 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 10.40
Pressmeddelande

Under våren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om flera fall där grillen har fattat eld under användningen. Enligt preliminära utredningar verkar det vara fråga om fettbränder. Tukes påpekar vikten av grillens skötsel. Fettbränder kan undvikas genom att sköta grillen enligt bruksanvisningen och rengöra den efter varje användning.

Under våren och början av sommaren har Tukes fått kännedom om exceptionellt många fall av grillbränder, som enligt de preliminära utredningarna verkar vara fettbränder. I dessa fall har korrekt skötsel och rengöring av grillen sannolikt inte blivit av. Om fett lämnas kvar i grillen efter användningen, antänds det lätt vid följande grillning. Fett på grillens botten medför alltid en allvarlig risk.


Så här undviker du en fettbrand vid grillning

– En fettbrand i grillen börjar i fettet och matresterna på dess botten. Fettbränder kan undvikas genom att sköta grillen enligt bruksanvisningen och rengöra den noggrant efter varje användning, säger inspektör Jere Heikkinen vid Tukes.

– Fettbränder är ett problem i synnerhet i fråga om gasgrillar, eftersom fett och matrester samlas på deras botten. I kolgrillar samlas fett och matrester inte på samma sätt i grillen, utan förbränns på de glödande kolen eller följer med när askan töms. En fettbrand kan ändå uppstå även i en kolgrill i det fett som samlats på grillgallret, konstaterar Heikkinen.

Kontrollera att brännarna är rena, kopplingarna täta och slangen i skick innan du tar gasgrillen i bruk.  I brännarens kanaler kan det finnas sot eller till exempel insekter, om grillen inte har använts på länge. Gasslangen kan bli spröd i solljus och den kan få små sprickor.  Slangens skick kan kontrolleras genom att böja den.  Om den har små sprickor, ska den bytas ut mot en ny.  Slangens anslutningspunkter mellan flaskan och grillen är kritiska. Kontrollera deras täthet innan du använder grillen och när du byter gasflaska.  Anslutningarnas täthet kan kontrolleras genom att pensla dem med tvålvatten. Om det uppstår bubblor, läcker anslutningarna. Spänn då åt anslutningarna och kontrollera på nytt.  

Grillen bör rengöras från fett och matrester efter varje användning. Kontrollera alltid att grillen är ren innan du tänder den. Tänd inte grillen om det finns smuts på bottnen, i brännarna eller på grillplattan.

Släck inte en fettbrand med vatten!

En fettbrand får aldrig släckas med vatten. Om vatten kastas på brinnande fett sprider sig branden explosionsartat eftersom vattnet förångas när det blandas med fettet och samtidigt sprider det brinnande fettet uppåt. Fettbränder ska alltid släckas genom kvävning. Om en brand uppstår bör gasflaskan stängas och flyttas undan, om det låter sig göras på ett säkert sätt. 

Om branden sprider sig snabbt och gasflaskan inte kan flyttas på ett säkert sätt, flytta dig så långt att du är i säkerhet, varna alla som står i direkt fara och ring nödnumret 112. Larma först när du själv befinner dig i säkerhet.

Följderna av en fettbrand kan påverkas genom en förnuftig placering av grillen. Grillar borde alltid placeras på avstånd från byggnader och annat brännbart material. Grillen bör alltid placeras på ett brandsäkert underlag.

Säker midsommar 

När grillen sköts och rengörs korrekt, är den i regel säker att använda. När du håller ovannämnda anvisningar i minnet och använder sunt bond- och stadsförnuft, kan du känna dig säker när du grillar dina midsommardelikatesser. 


Ytterligare information: 
Inspektör Jere Heikkinen tfn 029 5052108
e-postadresserna har formen: [email protected]

Tillbaka till toppen