Hoppa till innehåll

Tukes publicerade anvisningar om användningen av allmänkemikalier inom växtskyddet

Utgivningsdatum 25.5.2022 9.00
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på sin webbplats publicerat anvisningar för användare av allmänkemikalier. Allmänkemikalierna är ämnen som är godkända i EU och som inte har några farliga egenskaper ur miljö- eller hälsoperspektiv. Deras egentliga användningsändamål är till exempel livsmedel eller livsmedelsproduktion. Allmänkemikalier har nyttiga effekter på växtskyddet, men kan inte marknadsföras som växtskyddsmedel.

Information om allmänkemikalierna har funnits tillgänglig i EU:s databas för bekämpningsmedel, men anvisningar på finska eller svenska för dem har saknats. 

De flesta godkända indikationerna för basämnen i kampen mot växtförstörare är olika typer av svamp- och bakteriesjukdomar. Några allmänkemikalier har också effekt mot skadeinsekter eller stärkande effekt på växtens försvarsförmåga. 

Tukes har utarbetat anvisningar för 18 allmänkemikalier. De flesta av dem är också tillåtna i ekologisk produktion, förutsatt att de uppfyller definitionen av livsmedel och är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. I takt med att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA fortskrider med sina bedömningar kommer kommissionen att fatta beslut om godkännande av nya allmänkemikalier.

Det är nu dags att lyfta fram alternativa metoder för växtskydd, eftersom situationen i världen försvagar tillgången på kemiska växtskyddsmedel. Främjandet av användningen av allmänkemikalier är en av åtgärderna i det nationella handlingsprogrammet för en hållbar användning av växtskyddsmedel.  Det behövs nya metoder för integrerat växtskydd och ekologiskt jordbruk. 

Man hoppas att användningen av allmänkemikalier kommer att främja målen i EU:s Från jord till bord och biodiversitetsstrategier om att halvera användningen av växtskyddsmedel fram till 2030. 
Vid användningen av basämnen ska de givna anvisningarna och begränsningarna iakttas samt ämnena ska bortskaffas på behörigt sätt efter att användningsbehovet upphört. 

Anvisningar för allmänkemikalier på Tukes webbplats

Anvisningar för ansökan om allmänkemikalier 

 

Mer information lämnas av 
överinspektör Sari Autio, tfn 029 5052 196, [email protected]