Tukes övergår till ett elektroniskt tentamenssystem

25.1.2019 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tentamina kan nu avläggas i den nya eTentamen-inlärningsmiljön elektroniskt, på en plats och vid en tidpunkt som är bäst lämpad för tentanden. Tukes har arrangerat behörighetsprov och tentamina för sprängmedelssektorn i över tjugo år. De traditionella tentamina förpassas till historien i januari 2019.

I den nya inlärningsmiljön kan du nu avlägga följande tentamina:

  • driftsövervakare för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
  • driftsövervakare för flytgas
  • driftsövervakare för naturgas
  • gruvsäkerhetsansvarig.

Senast i mars 2019 kan även följande tentamina avläggas i inlärningsmiljön:

  • fyrverkeritentamen, dvs. ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor
  • ansvarig person för upplagring av explosiva varor
  • ansvarig person för tillverkning av explosiva varor.

Hissäkerhetsexamen och elsäkerhetsexamina ändras tills vidare inte. Tentamensavgifterna ändras inte heller.

Betala i webbutiken och avlägg tentamen inom 3 månader

I inlärningsmiljön kan du välja önskad tentamen och betala den i webbutiken antingen som privatperson eller för ett företags räkning. En företrädare för ett företag kan köpa till och med tio tentamenskoder på en gång för att delas ut till tentander.

Tentanden har 3 månader på sig att avlägga tentamen. Tiden börjar löpa då tentanden har köpt tentamen och hen har loggat in i eTentamen-inlärningsmiljön första gången. I inlärningsmiljön finns noggranna anvisningar och länkar till de material som hänför sig till tentamen. Tentanden kan ta del av anvisningarna och materialet och träna på att avlägga en elektronisk tentamen i förväg med hjälp av en testtentamen.

Själva tentamen omfattar 30 flervalsfrågor, som tentanden har två timmar på sig att besvara. Resultaten överförs automatiskt till Tukes nya examensregister. Systemet lottar flervalsfrågorna bland flera hundra frågor och blandar ordningen på såväl tentamensfrågorna som svarsalternativen vid varje tentamen.

Tentanden loggar in i inlärningsmiljön via tjänsten suomi.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Som besökare har du tillgång till miljön utan identifiering.


Tukes webbutik

eTentamen-inlärningsmiljö

Video om hur systemet eTentamen tas i bruk (på finska)

Mer information:

avdelningssekreterare Marika Sintonen, tfn 029 5052 182

överinspektör Tarja Vänskä, tfn 029 5052 483

e-postadresser: [email protected]