Tukes reviderar villkoren för användning av glyfosatpreparat under hösten

Tukes 14.7.2016 9.02
Pressmeddelande

EU:s ständiga kommitté för växtskyddsmedel skärpte villkoren för användning av glyfosat på sitt möte 12.7.2016. Efter övergångsperioderna godtas inte längre tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talg-amin) i växtskyddspreparat som innehåller glyfosat. Medlemsstaterna kan bevilja en övergångsperiod för försäljning och användning av preparat på marknaden som innehåller detta tillsatsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) reviderar villkoren för användning av alla glyfosatpreparat under hösten och gör de ändringar som behövs i villkoren.

Europeiska kommissionen beviljade redan tidigare i juni 2016 godkännandet av glyfosat förlängd tid fram till 31.12.2017. Vid den ständiga kommitténs möte denna vecka preciserades de befintliga användningsvillkoren så att de glyfosatpreparat som finns på marknaden inte får innehålla tillsatsmedlet POEA, som misstänks vara ett skadligare ämne än glyfosat.

Kommissionen har även utfärdat en rekommendation som preciserar användningsvillkoren. Enligt den ska medlemsstaterna fästa uppmärksamhet vid användningen av glyfosat på känsliga områden, i synnerhet på obrukade områden och offentliga områden samt i lekparker. Dessutom rekommenderar man att användningen av glyfosatpreparat begränsas före tröskning.

Glyfosatpreparat fortsättningsvis även i konsumentbruk

– Beslutet om tillsatsmedlet innebär inte att glyfosatpreparaten försvinner ur eller förbjuds i konsumentbruk. Tukes växtskyddsmedelsregister omfattar fortfarande även preparat utan tillsatsmedlet POEA som är avsedda för konsumentbruk, säger ledande expert Eija-Leena Hynninen på Tukes.

Under den kommande hösten går Tukes igenom alla glyfosatpreparat som finns i växtskyddsmedelsregistret. Försäljningen och användningen av preparat som innehåller POEA kan beviljas en övergångsperiod på sammanlagt högst ett och ett halvt år.

– En övergångsperiod på ett halvår kan beviljas för att avsluta försäljningen och distributionen av produkterna, och högst ett år för att förstöra befintliga lager samt avsluta användning och lagring, säger Hynninen.

Användningen av glyfosat är begränsad i Finland redan i dag 

Användningen av de farligaste glyfosatpreparaten enligt klassificeringen är redan i dag begränsad i Finland till personer som avlagt examen i växtskyddsmedel. De farliga egenskaperna hos alla de ämnen preparatet innehåller inverkar på klassificeringen, och därför godkänns en del av glyfosatpreparaten endast för yrkesmässigt bruk.

I Finland är det inte tillåtet att använda glyfosat för brödsäd före tröskning.  Kommissionen har fäst särskild uppmärksamhet vid att påskynda mognaden av grödor, vilket inte är tillåtet i Finland.

Närmare upplysningar:

Ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

E-postadress i formatet: [email protected]

På Tukes webbplats finns meddelanden som publicerats tidigare och närmare information om glyfosat:

http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/