Tukes tarkistaa glyfosaattivalmisteiden käytön ehdot syksyn aikana

Tukes
14.7.2016 9.02
Tiedote

EU:n kasvinsuojeluaineita käsittelevä pysyvä komitea tiukensi glyfosaatin käytön ehtoja kokouksessaan 12.7.2016. Glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluainevalmisteissa ei siirtymäaikojen jälkeen hyväksytä enää POEA (polyetoksyloitu talialkyyliamiini) -apuainetta. Jäsenvaltiot voivat myöntää markkinoilla olevien, kyseistä apuainetta sisältävien valmisteiden myynnille ja käytölle siirtymäajan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkistaa kaikkien glyfosaattivalmisteiden käytön ehdot syksyn aikana ja tekee ehtoihin tarvittavat muutokset.

Euroopan komissio on jo aiemmin kesäkuussa 2016 myöntänyt glyfosaatin hyväksymiselle jatkoajan 31.12.2017 asti. Pysyvän komitean tämänviikkoisessa kokouksessa tarkennettiin olemassa olevia käytön ehtoja siten, että markkinoilla olevat glyfosaattivalmisteet eivät saa sisältää POEA-apuainetta, jonka epäillään olevan glyfosaattia haitallisempi aine.

Lisäksi komissio on antanut käytön ehtoja tarkentavan suosituksen, että jäsenvaltioiden tulee kiinnittää huomiota glyfosaattivalmisteiden käyttöön herkillä alueilla, erityisesti viljelemättömillä alueilla, julkisilla alueilla ja leikkipuistoissa. Lisäksi glyfosaattivalmisteiden käyttöä ennen puintia suositellaan rajoitettavaksi.

Glyfosaattivalmisteet säilyvät myös kuluttajakäytössä

– Apuainetta koskeva päätös ei tarkoita glyfosaattivalmisteiden poistumista tai kieltämistä kuluttajakäytössä. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on edelleen myös kuluttajakäyttöön tarkoitettuja valmisteita, jotka eivät sisällä POEA-apuainetta, Tukesin johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen sanoo.

Tukes käy tulevan syksyn aikana läpi kaikki kasvinsuojeluainerekisterissä olevat glyfosaattivalmisteet. Markkinoilla olevien POEA-ainetta sisältävien valmisteiden myynnille ja käytölle voidaan myöntää siirtymäaikaa yhteensä enintään puolitoista vuotta.

– Valmisteiden myynnin ja jakelun lopettamiseen voidaan myöntää puolen vuoden siirtymäaika, ja enintään yksi vuosi olemassa olevien varastojen hävittämiseen ja käytön ja varastoinnin lopettamiseen, Hynninen kertoo.

Glyfosaatin käyttöä Suomessa rajoitettu jo nyt

Suomessa luokituksen perusteella vaarallisimpien glyfosaattivalmisteiden käyttö on jo tällä hetkellä rajattu vain kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaneille henkilöille. Luokitukseen vaikuttavat kaikkien valmisteen sisältämien aineiden vaaraominaisuudet, mistä johtuen osa glyfosaattivalmisteista hyväksytään käytettäväksi vain ammattikäyttöön.

Glyfosaatin käyttö ennen puintia ei ole Suomessa sallittu leipäviljalle.  Komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota kasvustojen pakkotuleennuttamiseen, joka ei ole Suomessa sallittua.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, p. 029 5052 049

sähköposti muotoa: [email protected]

Tukesin verkkosivuilta löytyy aiemmin annetut tiedotteet sekä lisätietoja glyfosaatista:

http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/