Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala

Tukes 10.2.2017 8.30
Pressmeddelande

Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen och i Kisko å. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog i ett övervakningsbesök som förrättades 9.2 tillsammans med räddnings- och miljömyndigheterna, fastighetsägaren, Salo stad samt Outokumpu Mining Oy.

Outokumpu Oy bröt kopparmalm i gruvan i byn Aijala i Kisko, Salo, under åren 1948–1958. År 1961 avslutades pumpningen av vatten från gruvan som då fylldes med vatten.

Slukhålet i markytan mätte ca 25 x 25 meter och ledde till en 5-10 meter djup sättning.

Till följd av övervakningsbesöket bestämdes det att följande arbeten ska utföras på olycksplatsen:

  • Området där en fara för ras råder ska markeras med band. I ett senare skede ska området inhägnas och varningsskyltar sättas ut.
  • Området ska bevakas dygnet runt tills området där fara för ras råder har inhägnats och markerats med varningsskyltar.
  • Slukhålsområdet ska snyggas till och fyllas upp med jordmaterial.
  • Itämalmi ventilationskanal ska täppas till med en betongplatta som ska täckas över med jordmaterial.
  • Området kring Itämalmi ventilationskanal ska inhägnas.
  • Vägspärrarna ska avlägsnas, när bevakningen av området har inletts. Trafik med långtradare med släp är tills vidare förbjuden med undantag för körning till fastigheten. 

För åtgärderna på området svarar gruvans f.d. verksamhetsutövare Outokumpu Mining Oy. Tukes följer genomförandet av de föreskrivna arbetena och kommer att förrätta eftergranskning av området för att säkerställa att området är i det skick som förutsätts för den allmänna säkerheten.

Plötsliga sättningar i markytan orsakade av ras i en underjordisk gruva kommer inte ofta till Tukes kännedom. Det mest anmärkningsvärda fallet under de senaste årtiondena inträffade år 1982 då ett ras i Förby gruva i Finby orsakade skador på landsvägen samt på fastigheter i området.

Närmare upplysningar lämnas av:

Ledande expert Ossi Leinonen, tfn 029 5052 205

[email protected]