Tukes teki valvontakäynnin Aijalan kaivossortumapaikalle

Tukes
10.2.2017 8.30
Tiedote

Toimintansa lopettaneella Aijalan kaivoksella Salossa tapahtui keskiviikkona 8.2.2017 maanpinnan sortuma, jonka seurauksena kaivosvesiä kulkeutui lähiympäristöön ja Kiskonjokeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistui tapahtumapaikalla torstaina 9.2. pidettyyn valvontakäyntiin, joka tehtiin yhteistyössä pelastus- ja ympäristöviranomaisten, kiinteistön omistajan, Salon kaupungin sekä Outokumpu Mining Oy:n kanssa

Outokumpu Oy louhi Salon Kiskossa sijaitsevasta Aijalan kaivoksesta kuparimalmia vuosina 1948–1958. Vuonna 1961 kaivosvesien pumppaukset lopetettiin ja kaivos täyttyi vedellä.

Maanpinnan sortuma oli laajuudeltaan noin 25 x 25 metriä, ja sen seurauksena maa sortui 5–10 metriä.

Valvontakäynnin perusteella onnettomuusalueella on määrätty tehtäväksi seuraavat työt:

  • Sortumavaarallisen alueen merkitseminen nauhoilla. Myöhemmässä vaiheessa alueen aitaaminen ja varoituskylttien lisääminen.
  • Alueen ympärivuorokautinen vartioiminen, kunnes sortumavaarallinen alue on aidattu ja merkitty varoituskyltein.
  • Sortuma-alueen siistiminen ja täyttäminen maa-aineksella.
  • Itämalmin ilmanvaihtonousun tukkiminen betonilaatalla ja sen peittäminen maa-aineksella.
  • Länsimalmin ilmanvaihtonousualueen aitaaminen.
  • Tiesulkujen purkaminen, kun vartiointi alueella on aloitettu. Liikkuminen täysperävaunurekoilla kielletään toistaiseksi lukuun ottamatta kiinteistölle ajoa. 

Toimenpiteistä alueella vastaa kaivoksen entinen toiminnanharjoittaja Outokumpu Mining Oy. Tukes seuraa määrättyjen töiden toteuttamista ja käy tekemässä alueella jälkitarkastuksen varmistaen alueen olevan yleisen turvallisuuden edellyttämässä kunnossa.

Maanalaisen kaivoksen sortumisen aiheuttamia äkillisiä maanpinnan vajoamisia ei tule Tukesin tietoon usein. Merkittävin viime vuosikymmenten tapaus sattui vuonna 1982, kun Särkisalon Förbyn kaivoksen sortuma aiheutti vahinkoa alueen maantielle ja kiinteistöille.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

[email protected]