Hoppa till innehåll

Tukes gjorde inspektionsbesök på Talvivaaras metallverk

Tukes
16.4.2012 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gjort ett inspektionsbesök på Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk. Vid inspektionsbesöket konstaterades att de omedelbara åtgärder som krävdes för att garantera säkerheten har utförts vid verket.

Under inspektionsbesöket gick Tukes igenom frågor som rörde uppsamlingen av svavelvätehaltiga ångor från nickelcisternerna. Utförandet av det rörsystem som byggts för uppsamling av ångor från nickelcisternerna kontrollerades. Man gick också igenom mätningarna av flödet i ånguppsamlingsrören, som visar att ångflödet från upplagscisternen till tvättanordningen är tillräckligt. Tukes inspektörer försäkrade sig också om att reglerventilerna som reglerar matningen av svavelväte samt flödesmätningarna fungerar korrekt. De granskade också de nya provtagningsinstruktionerna och utbildningen i hur de följs.

Tukes besök på metallverket hade att göra med de tidigare uppdagade bristerna i verkets säkerhet. Bristerna kom fram när Tukes olycksutredningsgrupp undersökte olyckan på Talvivaaras fabriksområde i mars, där en anställd miste livet.

På basis av utredningsgruppens observationer belade Tukes metallverket med verksamhetsförbud i slutet av mars. Tukes krävde att Talvivaara särskilt utreder hur ånguppsamlingen fungerar. Metallverket fick fortsätta sin verksamhet på skärtorsdagen den 5 april, då Tukes godkände Talvivaara Sotkamo Oy:s skriftliga utredningar över åtgärderna.

Tukes utredningsgrupp fortsätter att utreda dödsolyckan på Talvivaara fabriksområde. Utredningsgruppens rapport ska vara klar inom juni 2012.

Mer information:

Direktören för anläggnings- och gruvövervakningsenheten Päivi Rantakoski, tfn 010 6052 359

 e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.