Hoppa till innehåll

Tukes testade djurfigurarmaturer - förutom i musarmaturen observerades risk för elstöt även i en annan armatur

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.10.2021 8.21 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 8.36
Pressmeddelande

I tester som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra observerades en likadan säkerhetsbrist som orsakar risk för elstöt i två djurfigurarmaturer av märket Seletti. Tukes rekommenderar konsumenterna att ta armaturerna ur bruk.

I en musarmatur av märket Seletti upptäckte Tukes allvarliga säkerhetsbrister som kan orsaka risk för elstöt. Senare upptäcktes samma brist i en annan av tillverkarens modeller, kameleontarmaturen. I de aktuella armaturerna kan man komma åt lampsockelns (E12) spänningsförande delar när lampan är delvis inskruvad i armaturens lamphållare. Detta betyder att man kan få en elstöt till exempel vid byte av lampa.  Produkterna var också behäftade med andra brister som beskrivs närmare i Tukes marknadsövervakningsregister.

Det bestämdes att det företag där armaturerna skaffades ifrån för testerna ska återkalla musarmaturen från konsumenterna. Företaget utökade frivilligt återkallelsen till att gälla även andra motsvarande armaturer av märket Seletti med lamphållare av typ E12.

– De testade armaturerna har också sålts av andra företag och webbutiker. Därför rekommenderar Tukes konsumenterna att ta de armaturer som konstaterats farliga ur bruk och kontakta säljaren av produkten, säger överinspektör Erja Hägert.

Företagen ansvarar för att produkterna är säkra

Tukes och andra myndigheter övervakar med stickprover att företagen har säkerställt säkerheten hos de produkter som företaget säljer. Tukes testar inte produkter på marknaden på förhand.  

Produktens tillverkare, importör och säljare ansvarar för att produkten överensstämmer med de krav som ställs på den och att den är säker att använda för konsumenten.

Tukes rekommenderar att företagen följer de beslut om farliga produkter som finns publicerade i marknadsövervakningsregistret. På så sätt har företagen möjlighet att få information om brister som upptäckts i produkter och sluta sälja produkter som konstaterats farliga.

Armaturer som testades av Tukes:

Ytterligare information:

Information om återkallelse till konsumenterna

Gör så här om produkten medför fara

Marknadsövervakningsregistret (Marek)

Mediekontakter:

överinspektör Erja Hägert, tfn 029 5052 183, e-post [email protected]

Tillbaka till toppen