Hoppa till innehåll

Tukes utreder säkerheten i räckets konstruktion på en balkong i anslutning till en olycka i Dickursby

Mediatiedote
Utgivningsdatum 17.3.2023 9.00 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 8.31
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många frågor om balkongolyckan i Dickursby. Det har också förekommit förhastade tolkningar av fallet i offentligheten. Eftersom balkongräckets konstruktion fortfarande testas kan närmare information om överensstämmelsen med kraven ges först efter det att testerna har slutförts. Polisen utreder olyckan, Tukes roll är att utreda räckeskonstruktionens andel i fallet.

I Dickursby inträffade en olycka med dödlig utgång, där en person föll ner från balkongen på sjunde våningen när balkongens räckeskonstruktion av glas gav vika. Tukes fick information om fallet av polisen. Tukes roll som myndighet är marknadsövervakning av byggprodukter, och en räckeskonstruktion är också en sådan byggprodukt som ska övervakas. 

Tukes övervakar inte byggande, planering av byggnader, installation av produkter eller användning eller underhåll av dem. Dessa ärenden ankommer på byggnadstillsynsmyndigheterna och fastighetsägarna. Byggnadstillsynen har förbjudit användning av balkongerna i fastigheten där olyckan inträffade i Dickursby under den tid som räckeskonstruktionens överensstämmelse med kraven utreds. 

I Tukes utredningar undersöks säkerheten i balkongens räckeskonstruktion och glas

– I utredningarna undersöks om den berörda räckeskonstruktionen uppfyller de krav som gäller för den och som baseras på lagstiftning och standarder. Resultaten kommer att vara klara före utgången av mars, då vi kan ge mer detaljerad information i fallet, säger överinspektör Petri Kulmala vid Tukes.

Säkerheten i räckeskonstruktionerna utreds mycket mångsidigt:

– I fråga om räckets konstruktionsplaner görs en jämförande beräkning i syfte att fastställa om räckeskonstruktionen överensstämmer med de beräkningsmetoder och anvisningar som gäller för produkten. 

– Med hjälp av modellering utreds hur räckeskonstruktionen i fråga tål belastningar och vilken glastjockleken borde vara för att uppfylla de krav som ställs på den på det aktuella objektet.

– Dessutom ska slaghållfastheten på en motsvarande typ av räcke av aluminiumglas provas enligt EN 12600 i testningslaboratoriet för att undersöka hållfastheten hos de glas som tagits som prover och glasens infästning i aluminiumramen. I det här provet testas glasräcket med kollisionsbelastningar av olika storlekar.   

Myndigheten förhandsgranskar inte byggprodukter

Tukes övervakar byggprodukter på marknaden riskbaserat. Tukes förhandsgranskar inte produkterna och ger dem inte heller förhandsgodkännanden. Den som påbörjar ett byggprojekt är ansvarig för att byggnaden planeras i enlighet med bestämmelserna. Tillverkaren av en byggprodukt ansvarar för att produkten tillverkas i enlighet med tillämpliga krav. 

Mer information:
Överinspektör Petri Kulmala, tfn 029 5052 741
Överinspektör Mikko Tapiola, tfn 029 5052 085
Ledande expert Paula Porkola, tfn 029 5052 081
e-postadresser har formatet: [email protected]

 

Tillbaka till toppen