Hoppa till innehåll

Tukes varnar för brandfarliga ljusarrangemang – sluta genast använda dem!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.12.2023 11.31 | Publicerad på svenska 20.12.2023 kl. 9.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om att brandfarliga ljusarrangemang med jultema har sålts till konsumenter. Tukes har infört ett tillfälligt försäljningsförbud för de brandfarliga produkterna. Om du har köpt ett ljusarrangemang som det här, sluta genast använda det! Prydnaderna i det farliga ljusarrangemanget är för nära ljuset och kan antändas mycket lätt.

Enligt uppgifter som Tukes fått har det på Bulevarden i köpcentret Itis sålts ljusarrangemang av holländsk typ med jultema, där ljusen är i direkt kontakt med prydnadsmaterialen. Tukes testade antändbarheten av de prydnadsmaterial som använts i ljusarrangemangen. I testerna upptäcktes att en del av prydnadsmaterialen i ljusarrangemangen antändes lätt och branden spred sig också till de andra prydnaderna.  Tukes införde ett tillfälligt försäljningsförbud för dessa produkter under den tid ärendet utreds. En produkt kan beläggas med ett tillfälligt försäljningsförbud för den tid ärendet utreds om det är uppenbart att produkten innebär fara. Om du har köpt eller fått i present ett ljusarrangemang med jultema där ljusen obehindrat är i kontakt med prydnaderna, bränn inte ljusen!

Bilderna 1-5. Farliga ljusarrangemang.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 1

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 1 

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 2

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 2.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 3.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 3.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 4.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 4.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 5.

Brandfarligt ljusarrangemang, bild 5.

Bild 6. Brinnande ljusarrangemang.

Bild 6. Brinnande ljusarrangemang.

Vid planering och tillverkning av julprydnader ska man alltid beakta brandsäkerheten. Ljus får inte placeras i närheten av brännbara material. När ljusen brinner kan redan en liten luftström eller en liten stöt mot arrangemanget få lågan att träffa de närliggande prydnaderna. Då kan en brand bryta ut på ett ögonblick, säger Jere Heikkinen, överinspektör hos Tukes.

Kom ihåg alltid när du bränner ljus

  • Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt.
  • Följ ljustillverkarens rekommendation om minsta avståndet mellan ljusen.
  • Bränn ljus endast på ett obrännbart underlag, på tillräckligt avstånd från alla brännbara material. 
  • Bränn ljus endast på en plats utan drag. En låga som fladdrar i draget brinner orent. Detta kan leda till att ljusmassan smälter ojämnt och skadar ljuset, vilket medför brandfara.
  • Ljus ska alltid hållas utom räckhåll för barn och husdjur. Fartfyllda lekar kan orsaka oväntade tillbud med ljus.
  • Julprydnader tillverkas ofta av lättantändliga material som brinner kraftigt. Under jultiden ska man iaktta särskild omsorg vid all hantering av eld i hemmen. 

Se hur det gick för ljusarrangemanget! 
Länk till en video där ljusarrangemanget bränns
 

Ytterligare information:
Överinspektör Jere Heikkinen, tfn 029 5052 108
e-postadresserna har formen: [email protected]

Tillbaka till toppen