Tukes varnar för en livsfarlig strömkälla och reseadapter som säljs på webben

Tukes 25.6.2013 13.28
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ber att konsumenterna omedelbart slutar använda en livsfarlig strömkälla och reseadapter och kasserar dem. Universalströmkällan HY-100W MAX och reseadaptern NO:931L har sålts i webbutiken www.halvathinnat.fi. Produkterna har också sålts via webbauktionen www.huuto.net.

Reseadaptern har flera strömförande delar när den är kopplad till ett eluttag. Dessa delar kan ge en dödlig elektrisk stöt om man rör vid dem. Det finns risk för elektrisk stöt också då man kopplar adaptern till ett eluttag.

Universalströmkällan har i sin tur ett tillverkningsfel som gör att man kan få en livsfarlig elektrisk stöt från strömkällan när den är kopplad till ett eluttag.

Tukes varnar denna gång konsumenterna för produkter som säljs i webbutiker exceptionellt med ett eget meddelande. I vanliga fall ålägger Tukes verksamhetsutövaren skyldighet att samla in de farliga produkterna från konsumenterna med hjälp av tidningsannonser. Webbutiken www.halvathinnat.fi ägs emellertid av ett företag som är verksamt i Kina, och en finländsk myndighet kan inte ålägga ett kinesiskt företag skyldighet att återkalla en produkt från marknaden. Företaget har inte varit villigt till samarbete på frivillig basis.

Tukes vill varna konsumenterna för misstänkta elektriska produkter som säljs på webben.

– Även om webbutikens webbplats är finskspråkig, betyder det nödvändigtvis inte att verksamhetsutövaren är finländsk. En konsument som köper elektriska apparater från en webbutik som finns utanför EU betraktas med stöd av elsäkerhetslagen som produktens importör. I egenskap av importör är även en privatperson ansvarig för produktens säkerhet, säger säkerhetsingenjör Seppo Niemi på Tukes.

Tukes önskar att konsumenterna kontrollerar webbutikernas basuppgifter innan de gör köp på webben. Listor för att kontrollera tjänstens basuppgifter och säkerställa att webbköpen är trygga finns exempelvis på Konkurrens- och konsumentverkets och Europeiska konsumentcentralens webbplats:

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/huijaukset/verkkokauppahuijaus/

http://fi.theshoppingassistant.com/index.php?id=25#c50

Närmare information:

Säkerhetsingenjör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, e-post: [email protected]

Bilder på de farliga produkterna: universalströmkälla HY-100W MAX och reseadapter NO:931L