Hoppa till innehåll

Brister i spackelmassor och golvspackel som Tukes testat – cementprodukterna är som de ska

Tukes
16.4.2018 10.11
Pressmeddelande

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i testade spackelmassor och golvspackel. I de cementprodukter som valdes ut för testning fanns däremot inga brister. Testerna är en del av ett omfattande testprogram för byggprodukter.

Tukes valde att testa spackelmassor och golvspackel av fyra olika tillverkare. Produkterna införskaffades från järnhandlare och testerna utfördes hos VTT Expert Services Oy. Testerna mätte produkternas böjdragstyrka, tryckhållfasthet och slitstyrka.

Testresultaten jämfördes med de prestandanivåer som tillverkarna anmält i sina prestationsdeklarationer. Produkter från tre av tillverkarna nådde inte de värden som angetts i deklarationen. De här tre produkterna testades på nytt. I omtagningstesterna underkändes två tillverkares produkter. För tryckhållfasthetens del underskred resultaten de angivna värdena med hela 42,5 procent.

Tukes har mottagit utredningar för de två bristfälliga produkterna av tillverkarna. Tillverkarna har vidtagit korrigerande åtgärder.

– Resultaten för spackelmassorna var lite överraskande, för jag antog att tillverkarna skulle vara noga med de prestandanivåer de angett. Det är ju på basis av dem som kunderna väljer produkten, konstaterar överinspektör Johanna Anttila. 

Cementprodukterna uppfyllde kraven 

Tukes lät dessutom testa cementprodukter av två olika tillverkare. Cementprodukterna införskaffades från järnhandlare och testades hos VTT Expert Services Oy. I testerna mättes produkternas tryckhållfasthet, härdningstid, volymstabilitet och kloridhalt. De testade cementprodukterna uppfyllde kraven och prestandanivåerna motsvarade dem som tillverkarna angivit.

Testerna var en del av ett omfattande testprogram som påbörjades vid slutet av år 2016. I programmet testas byggprodukter på olika områden på ett omfattande sätt. Syftet är att få en lägesbild av kvaliteten hos byggprodukter och hur väl produkterna fyller kraven. Med hjälp av resultaten kan vi utveckla övervakningen av byggprodukter så att den är så effektiv som möjligt.

Mer information om CE-märkningar för byggprodukter, godkännanden för vissa byggprodukter i enlighet med byggproduktförordningen och byggplatsspecifika godkännanden samt standarder som gäller produkter hittar du på webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi (på finska).

Mer information:
Överinspektör Johanna Ahola, tfn 029 5052 740, [email protected]