Tukes register över verksamhetsutövare finns nu på svenska

Tukes 5.12.2013 7.58
Pressmeddelande

Tukes register över verksamhetsutövare och elanläggningar har översatts till svenska. Registret över verksamhetsutövare som gjort anmälan till Tukes upptar el- och hissentreprenörer, installations- och serviceföretag för brandlarm- och släckanläggningar, kylmedieföretag, ansvariga personer och montörer inom kylbranschen, installationsföretag för naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsföretag för underjordiska oljecisterner.


Med hjälp av registret kan man kontrollera om verksamhetsutövaren enligt lag har rätt att utföra arbetena i fråga. Verksamhetsutövarna kan också själva kontrollera de egna uppgifternas riktighet. Största delen av verksamhetsutövarna erbjuder sina tjänster till utomstående.

I registret kan man söka verksamhetsutövare bl.a. efter företagets namn, namnet på ledaren för elarbeten, namnet på ansvarspersonen vid installationsföretag för brandlarm- eller släckanläggningar, kylmedieföretag eller godkända företag, alternativt efter verksamhetsrättigheter eller kommun.

Byggande och reparation av fasta elinstallationer samt reparation av elapparater förutsätter rättigheter att utföra elarbeten (s.k. elentreprenörsrättigheter). Även hissarbeten kräver rättigheter. Det viktigaste kravet är att ledaren för elarbeten har ett behörighetsintyg. Rättigheter kan innehas av ett företag eller en enskild fysisk person. I registret presenteras rättigheterna att utföra elarbeten enligt fyra huvudkategorier: alla elarbeten, enbart reparation av elapparater, hissarbeten, rättigheter för bolagets eget bruk.

Installation och service av brandlarm- och släckanläggningar är reglerad verksamhet. Installations- och servicearbeten får enbart utföras av installationsföretag som konstaterats vara behöriga och uppfyller kraven. Installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner får enbart utföras av godkända företag. Verksamhetsutövaren måste ansöka om godkännande hos Tukes innan verksamheten påbörjas. I registret har verksamhetsrättigheterna indelats i olika kategorier, vilket underlättar sökningen.

För kylbranschen upptar registret ansvarspersoner och montörer samt deras verksamhetsrättigheter. Registreringsskyldigheten gäller alla personer som installerar eller utför service på anläggningar som innehåller F-gaser: kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, jordvärmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt släckanläggningar.

Registret över elanläggningar upptar elanläggningar av klass 2 som förutsätter en driftsledare samt elanläggningar av klass 3. I registret över elanläggningar kan man söka på innehavare, nätbolag eller driftsledare, tidpunkt för anmäld periodisk besiktning eller på kommun.

Registren finns på http://rekisterit.tukes.fi/fi/ (finska) och http://rekisterit.tukes.fi/sv/ (svenska).

Från den finska sidan kommer man lätt vidare till motsvarande svenska sida via länken ”på svenska” uppe i högra hörnet. Normalt uppdateras registren en gång i veckan.

Mer information:

Markus Kauppinen, överingenjör, tfn 029 5052 519 
(kylbranschen och godkända företag)
Harri Westerlund, överingenjör, tfn 029 5052 572  (el- och hissentreprenörer, elanläggningar)
E-post: fornamn.[email protected]