Valikko

Tukesin toiminnanharjoittajarekisterit nyt ruotsinkielisenä

Tukes 5.12.2013 7.58
Tiedote

Tukesin toiminnanharjoittaja- ja sähkölaitteistorekisterit on käännetty ruotsiksi. Toiminnanharjoittajarekisteristä löytyvät Tukesille ilmoituksen tehneet sähkö- ja hissiurakoitsijat, paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet, kylmälaiteliikkeet, kylmäalan vastuuhenkilöt ja asentajat, maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet.

Rekisterin avulla voi tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Toiminnanharjoittaja voi myös itse tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. Toiminnanharjoittajista pääosa tarjoaa palvelujaan ulkopuolisille.

Toiminnanharjoittajia voi rekisteristä hakea mm. yrityksen, sähkötöiden johtajan, paloilmoittimien tai sammutuslaitteistojen asennusliikkeiden, kylmälaiteliikkeen tai hyväksytyn liikkeen vastuuhenkilön nimellä, toimintaoikeudella tai kunnan nimellä.

Kiinteiden sähköasennusten rakentaminen ja korjaus sekä sähkölaitteiden korjaus edellyttävät oikeuksia sähkötöihin (ns. sähköurakointioikeuksia). Myös hissityöt vaativat oikeuksia. Vaatimuksista keskeisin on sähkötöiden johtajalta edellytettävä pätevyystodistus. Oikeudet voivat olla joko yrityksellä tai yksittäisellä luonnollisella henkilöllä. Rekisterissä sähkötyöoikeudet esitetään neljässä pääryhmässä: kaikki sähkötyöt, vain sähkölaitekorjaus, hissityöt, oikeudet yhtiön omaan käyttöön.

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säädeltyä toimintaa. Asennus- ja huoltotöitä voivat tehdä vain päteviksi todetut, vaatimukset täyttävät asennusliikkeet. Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Toiminnanharjoittajan on haettava hyväksyntä Tukesilta ennen toiminnan aloittamista. Rekisterissä toimintaoikeudet on jaoteltu eri ryhmiin, mikä helpottaa haun kohdentamista.

Kylmäalan osalta rekisteristä löytyvät vastuuhenkilöt ja asentajat sekä heidän toimintaoikeutensa. Rekisteröintivelvoite on kaikilla henkilöillä, jotka asentavat tai huoltavat F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, maalämpöpumppuja, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja.

Sähkölaitteistorekisteristä löytyvät luokan 2 sähkölaitteistot, jotka edellyttävät käytön johtajaa sekä luokan 3 sähkölaitteistot. Sähkölaitteistorekisteristä voi hakea haltijan, verkkoyhtiön tai käytönjohtajan nimellä, ilmoitetun määräaikaistarkastuksen ajankohdalla tai kunnan nimellä.

Rekisterit löytyvät osoitteesta http://rekisterit.tukes.fi/fi/ ja ruotsinkielisenä http://rekisterit.tukes.fi/sv/.

Suomenkieliseltä sivulta pääsee kätevästi siirtymään vastaavaan ruotsinkieliseen sivuun oikean reunan yläkulmassa olevasta "på svenska" -linkistä. Rekisterit päivittyvät palveluun normaalisti kerran viikossa.

Lisätietoja:
Markus Kauppinen, yli-insinööri, puh. 029 5052 519
(kylmäala ja hyväksytyt liikkeet)
Harri Westerlund, yli-insinööri, puh. 029 5052 572
(sähkö- ja hissiurakoitsijat, sähkölaitteistot)
Sähköposti: [email protected]