Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet

Tukes 3.12.2014 16.42
Pressmeddelande

På vilka grunder godkänns växtskyddsmedel för användning i Finland? Och hur ska de förvaras? Och hur beaktas skydd av pollinerare vid användning av växtskyddsmedel? Svaren på bland annat dessa frågor finner du i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) studiematerial på nätet, som är riktat särskilt till proffsanvändare av växtskyddsmedel för att självständigt öva inför examen.

På adressen www.tukes.fi/kasvinsuojelu och www.tukes.fi/vaxtskydd finns studiematerial som utgörs av inspelade föreläsningar, videor och korta uppgifter. Det är möjligt att ta del av materialet enligt tema,utgående från det egna intresset.

Studiematerialets teman är lagstiftning, de allmänna principerna för integrerat växtskydd, säker användning genom riskbedömning, dokumentation över användning av växtskyddsmedel, förvaring, olagliga och förfalskade preparat samt god praxis i besprutningsarbetet.

- Vi skapade i först hand studiematerialet för proffsanvändare av växtskyddsmedel. Med hjälp av materialet kan man självständigt öva inför examen inom området för växtskyddsmedel, berättar överinspektör Pauliina Laitinen på Tukes.

Samtliga personer som använder växtskyddsmedel i sin yrkesverksamhet ska avlägga examen inom området för växtskyddsmedel senast 26.11.2015. Det nya utbildnings- och examenssystemet ersätter utbildningen och specialexamen som ingår i miljöstödet, som utgår i deras nuvarande form. Mer information om utbildningen och examen finns här.

Studiematerialet på nätet utarbetades vid Tukes med finansiering av jord- och skogsbruksministeriet. I planeringen och förverkligandet deltog ProAgria, Stara Helsingfors stad och Arbetshälsoinstitutet. Dessutom deltog rådgivarorganisationer i växtskyddsbranschen och industrin i det bakomliggande arbetet. För förverkligandet svarade Digital Lessons Finland Oy.

Mer information:

Pauliina Laitinen, överinspektör, tfn 029 505 2171, [email protected]