Valikko

Tukesin uusi kasvinsuojelun opiskelumateriaali nyt verkossa

Tukes 3.12.2014 16.42
Tiedote

Millä perusteella kasvinsuojeluaineet hyväksytään käyttöön Suomessa? Miten niitä pitää varastoida? Entä kuinka kasvinsuojeluaineiden käytössä otetaan huomioon pölyttäjien suojelu? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkko-opiskelumateriaalista, joka on suunnattu etenkin kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille tutkintoon valmistautumista varten.

Osoitteissa www.tukes.fi/kasvinsuojelu ja www.tukes.fi/vaxtskydd oleva opiskelumateriaali koostuu ääniluennoista, videoista ja lyhyistä tehtävistä. Materiaaliin voi tutustua aihe kerrallaan, oman kiinnostuksen mukaan.

Opiskelumateriaalin aihealueita ovat lainsäädäntö, integroidun kasvinsuojelun yleiset periaatteet, riskinarvioinnilla turvalliseen käyttöön, käyttökirjanpito, säilytys, laittomat ja väärennetyt valmisteet sekä ruiskutuksen hyvät käytännöt.

- Teimme opiskelumateriaalin ensisijaisesti kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille. Sen avulla voi itsenäisesti valmistautua ammattikäyttäjien tutkintoon, kertoo ylitarkastaja Pauliina Laitinen Tukesista.

Kaikkien kasvinsuojeluaineita ammattitoiminnassaan käyttävien henkilöiden tulee suorittaa kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto 26.11.2015 mennessä. Uusi koulutus- ja tutkintojärjestelmä korvaa ympäristötukeen kuuluvan koulutuksen ja erityistutkinnon, jotka nykymuodossaan poistuvat. Lisätietoa koulutuksesta ja tutkinnosta saa osoitteesta www.tukes.fi/kstutkinto.

Verkko-opiskelumateriaali tehtiin Tukesissa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olivat ProAgria, Stara (Helsingin kaupunki) ja Työterveyslaitos. Lisäksi taustatyössä mukana olivat kasvinsuojelualan neuvontajärjestöt ja teollisuus. Toteutuksesta vastasi Digital Lessons Finland Oy.

Lisätietoja:

Pauliina Laitinen, ylitarkastaja, p. 029 505 2171, [email protected]