Tryggt i rulltrappan: stå på trappsteget och håll i handledaren

Tukes 3.10.2017 8.30
Pressmeddelande

Det sker flera tiotals olycksfall i rulltrappor och rullramper varje år. Följderna kan vara till och med mycket allvarliga. Olyckorna orsakas oftast av personens egna handlingar, sällan av tekniska fel i anordningen. De största riskerna gäller personer som skyndar i trappan, äldre, barn och berusade.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att vårt eget beteende är den viktigaste faktorn som bidrar till hur trygga våra resor är. På grund av rulltrappornas och rullrampernas konstruktion finns det några farliga ställen i dessa anordningar och vissa grupper av personer löper större risk för att råka ut för olycksfall i dem.

– Berusade, personer som skyndar i trappan, äldre och barn råkar ut för fler olycksfall än genomsnittet, konstaterar ledande expert Antti Savola från Tukes.

En berusad person har nedsatt observationsförmåga och balans, och därför sker det många olycksfall där berusade faller omkull i rulltrappor. Då orsakar de skador också för andra som befinner sig i närheten.

Människor som skyndar till metron eller tåget på stationen rubbar andra människors balans när de rusar förbi de andra som står i rulltrappan. Det inte alls meningen att man ska springa eller ens gå i en rulltrappa, utan stå på trappsteget och hålla i handledaren.

Inga rollatorer och barnvagnar i rulltrappan

Äldre personer kan ha försämrad funktionsförmåga och de kan också behöva olika hjälpmedel för att röra sig. Då är det svårare för dem att färdas i rulltrappa. Har man rollator ska man inte använda rulltrappan alls. Det rekommenderas att äldre och rörelsehindrade personer använder hiss i stället för rulltrappan, och det finns ofta en hiss nära rulltrappan.

De som har stora föremål med sig, till exempel shoppingvagnar och barnvagnar, kan använda rullramper, men de ska under inga omständigheter använda rulltrappor. Föremål som transporteras i en rulltrappa ska få plats på trappsteget.

När barn råkar ut för olycksfall i rulltrappor, är orsaken oftast att de lekt, sprungit eller suttit i rulltrappan. Följden kan vara att kläder eller kroppsdelar fastnar i anordningen eller att barnet snubblar eller faller över räcket till den nedre våningen. Vuxna ska visa barnen hur rulltrappor ska användas och de allra minsta barnen ska man hålla i handen under hela färden.

Det klart vanligaste olycksfallet i rulltrappor och rullramper är att man faller omkull. Andra typiska faromoment i rulltrappor är att

  • kläder, till exempel skosnören och långa halsdukar, fastnar mellan trappsteget och kamluckan när man ska stiga av rulltrappan
  • skor av gummi fastnar mellan trappsteget och balustraden
  • man får fingrarna i kläm mellan den rörliga handledaren och balustraden
  • små barn får fingrarna i kläm på det ställe där handledaren går in
  • man faller över räcket ned till den lägre våningen.

– Rulltrappor och rullramper är effektiva redskap för persontransport. De är trygga att använda bara man kommer ihåg några grundläggande regler: stå på trappsteget, håll i handledaren, se till att kläder och skor inte fastnar i springorna och lek inte i trappan, konstaterar Antti Savola.

Mer information

ledande expert Antti Savola, tfn 029 5052 684, e-post: [email protected]