Meny

Undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedlet Teppeki för bekämpning av morotsbladloppa

26.6.2020 8.48 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 12.01
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat ett undantagstillstånd som gäller i 120 dygn för användning av växtskyddsmedlet Teppeki för bekämpning av morotsbladloppa i morot. Alternativa växtskyddsmedel mot morotsbladloppa är inte tillgängliga. Undantagstillståndet gäller 23.5‒10.9.2020.

Teppeki innehåller flonikamid som verksamt ämne. I EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester har gränsvärdet för rester av flonikamid i morot fastställts till 0,03 mg/kg (*). Symbolen (*) avser analystoleransens gräns. Det är möjligt att användning enligt det beviljade undantagstillståndet leder till en överskridning av gränsvärdet.

Enligt förordningen om bekämpningsmedelsrester kan en EU-medlemsstat under exceptionella förhållanden tillåta att livsmedel eller foder som inte överensstämmer med förordningen ges till djur på medlemsstatens område och/eller släpps ut på marknaden. Det här förutsätter att dessa livsmedel eller foder inte medför oskälig risk.

Enligt det undantagstillstånd som Tukes har godkänt kan resterna av flonikamid i inhemsk morot tills vidare vara högst 0,3 mg/kg.  Morötter behandlade med flonikamid får säljas endast på den inhemska marknaden. Export blir möjlig genast när motsvarande gränsvärde för rester har satts i kraft inom EU.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har gett ett utlåtande om höjning av gränsvärdet för rester av flonikamid i morot till 0,3 mg/kg. Enligt EFSA är forskningsmaterialet om fastställande av gränsvärden för rester tillräckligt och det föreslagna gränsvärdet för rester av flonikamid medför ingen risk för konsumenterna. Den permanenta kommitté bestående av företrädare för medlemsländerna som behandlar rester av växtskyddsmedel har förordat kommissionens förslag om en höjning av gränsvärdet för rester av flonikamid i morot till 0,3 mg/kg. Genomförandet av gränsvärdet för rester har dock fördröjts i EU.

Lagstiftning:

Växtskyddsmedelsförordningen (EG) 1107/2009

EU:s förordning om bekämpningsmedelsrester (EG) 396/2005

Ytterligare information:
Överinspektör Tiia Mäkinen-Töykkä, tfn 029 5052 022,
Överinspektör Marja Suonpää, tfn 029 5052 092
e-post: [email protected]