Poikkeuslupa Teppeki-kasvinsuojeluaineen käyttöön porkkanakempin torjunnassa

26.6.2020 8.48
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt 120 vrk:n poikkeusluvan kasvinsuojelun hätätilanteessa Teppeki-nimiselle kasvinsuojeluaineelle käytettäväksi porkkanalle porkkanakempin torjuntaan. Vaihtoehtoisia kasvinsuojeluaineita tähän ei ole saatavilla. Poikkeuslupa on voimassa 23.5.–10.9.2020.

Teppeki sisältää tehoaineena flonikamidia. Flonikamidin jäämille porkkanassa on asetettu EU:n torjunta-ainejäämäasetuksessa jäämien enimmäismääräksi 0,03 mg/kg (*). Symboli (*) tarkoittaa analyysiherkkyyden rajaa. On mahdollista, että myönnetyn hätäluvan mukainen käyttö johtaa jäämän enimmäismäärän ylittymiseen.

Torjunta-ainejäämäasetuksen mukaan EU:n jäsenvaltio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, että jäsenvaltion alueella saatetaan markkinoille ja/tai syötetään eläimille elintarvikkeita tai rehuja, joka eivät ole asetuksen mukaisia. Tämä edellyttää,  että nämä elintarvikkeet tai rehut eivät aiheuta kohtuutonta riskiä.

Tukesin hyväksymän poikkeusluvan seurauksena kotimainen porkkana voi toistaiseksi sisältää flonikamidin jäämiä enintään 0,3 mg/kg.  Flonikamidilla käsiteltyjä porkkanoita ei voi viedä Suomen markkinoiden ulkopuolelle. Vienti on mahdollista heti, kun vastaava jäämien enimmäismäärä on saatettu voimaan EU:ssa.

EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut lausunnon flonikamidin jäämien enimmäismäärän korottamisesta porkkanassa 0,3 mg/kg. EFSA:n mukaan tutkimusaineisto jäämien enimmäismäärien asettamiseksi on riittävä ja ehdotettu jäämien enimmäismäärä ei aiheuta riskiä kuluttajalle. Torjunta-ainejäämiä käsittelevä ja jäsenvaltioiden edustajista koostuva pysyvä komitea on antanut puoltonsa komission ehdotukselle flonikamidin jäämien enimmäismäärien korottamiseksi porkkanassa 0,3 mg/kg. Jäämien enimmäismäärän täytäntöönpano on kuitenkin viivästynyt EU:ssa.

Säädökset:

Kasvinsuojeluaineasetus (EY) 1107/2009

EU:n torjunta-ainejäämäasetus (EY) 396/2005

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Mäkinen-Töykkä p. 029 5052 022,
Ylitarkastaja Marja Suonpää p. 029 5052 092
sähköpostit muotoa: [email protected]