Undersökning av gamla brandvarnare

Tukes 28.6.2017 10.04
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur tiden påverkar brandvarnarnas funktion. Syftet är att få ytterligare information om hur gamla brandvarnare fungerar och vägleda konsumenterna i frågor i anslutning till äldre brandvarnare.


I början av maj 2017 startade Tukes ett projekt för att ta reda på hur gamla brandvarnare fungerar. Brandvarnarens funktion har stor betydelse när det gäller att upptäcka en brand i initialskedet, eventuella primärsläckningsåtgärder och räddning undan en brand. Det finns ingen heltäckande undersökning i anslutning till brandvarnares åldrande och hur de fungerar efter ibruktagandet och man vet inte heller hur de som är i slutskedet av sin drifttid eller redan har passerat detta stadium, reagerar på rök.

Tillverkarna av brandvarnare uppger att drifttiden är i genomsnitt 5–10 år. Tidpunkten för byte ska anges i bottnen på brandvarnaren.

Tukes genomför projektet för utredning av hur åldern påverkar brandvarnarna tillsammans med Finans Finland, Sotningsbranschens Centralförbund, Olycksutredningscentralen, Räddningsinstitutet, inrikesministeriet, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland och räddningsverkens partnernätverk. Räddningsinstitutet i Kuopio utför testerna av brandvarnare. Resultaten meddelas i början av 2018.

Tukes övervakar att de nya brandvarnare som saluförs överensstämmer med kraven. I enlighet med räddningslagen är brandvarnare obligatoriska i bostadshus, inkvarteringslokaler och vårdinrättningar och brandvarnarna ska hållas i funktionsdugligt skick.

Ytterligare information:
överinspektör Karoliina Meurman, tfn 029 5052 651, [email protected].