Undvik elstötar i sommarens trädgårdsarbeten!

Mediatiedote 30.6.2020 8.10
Pressmeddelande

På sommaren ökar elsäkerhetsriskerna när man använder elapparater på gården och i trädgården samt vid vatten. Sommartid sker också flest elolyckor. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om korrekt användning av elapparater i trädgårdsarbete samt om försiktighet om man rör sig vid luftledningar.

Ta alltid strömmen från ett jordat uttag utomhus när du använder elapparater utomhus. Uttaget utomhus bör vara försett med en jordfelsbrytare som kompletterar skyddet från säkringen.

– Utomhus ska man bara använda elapparater som är avsedda för utomhusbruk, då dessa är korrekt inkapslade och skyddade. Skarvsladdarna ska vara skyddsjordade och avsedda för utomhusbruk. Apparaterna bör skyddas från fukt och de ska inte lämnas utomhus i regn, säger Mika Toivonen, ledande expert på Tukes.

– Kontrollera skicket i elapparater som används på gården och i trädgårdsarbete samt skicket i uttag, kabel och skarvsladd som förser apparaten med elström. Skadade och slitna kablar orsakar elolyckor, så defekta apparater ska lagas eller bytas ut, råder Toivonen.

Kyla och fukt kan skada elapparaterna. Plastisolerad kabel som blivit hård i köld kan gå sönder eller få sprickor när man böjer den och kan på så vis orsaka till och med livsfara för användaren.

Batteridrivna verktyg är tryggare utomhus än eldrivna

Fäst särskild uppmärksamhet vid elsäkerheten när du arbetar vid vatten, till exempel när du lagar båten eller bryggan. Elapparater som kopplats till nätström får aldrig användas när man står i vatten. Vatten och elektricitet kan vara en livsfarlig kombination. Batteridrivna verktyg är tryggare utomhus än eldrivna. Laddningen av batterierna innebär en förhöjd brandrisk, så håll uppsikt över batteriet när det laddas och använd en intakt laddare som är avsedd för apparaten.

Se upp för luftledningar!

– På sommarstugan och gården är det också bra att se upp för luftledningar, påminner överinspektör Esko Iivonen.   

– När man hanterar långa föremål såsom metspö och stege måste man hålla säkerhetsavstånd, vilka varierar från två till fem meter beroende på spänningen i ledningen. Elolyckor med dödlig utgång har inträffat när ett metspö har träffat en luftledning eller en person som stått på en stege har tappat balansen och gripit tag i en ledning som hängt i närheten, fortsätter Iivonen.

Egna kopplingar och konstruktioner är livsfarliga

Det är både olagligt och livsfarligt att göra egna konstruktioner och kopplingar i elapparater. Fel kopplade skarvsladdar har orsakat till och med dödsfall. Elinstallationer och reparationer av elapparater får endast utföras av en fackman, med undantag av små åtgärder som anknyter till el, såsom byte av lampa. På Tukes webbplats kan man kontrollera och söka efter behöriga personer att utföra installationer av el- och kylanordningar.

– Kontrollera alltid spänningslösheten och annan elsäkerhet i arbetsmiljön innan du gör några åtgärder som gäller elektricitet, råder Iivonen.

Ytterligare information:
Ledande expert Mika Toivonen, tfn 029 5052 653 (elapparater)
Överinspektör Esko Iivonen, tfn 029 5052 004 (elanläggningar och -installationer, luftledningar)
 
Länkar till Tukes webbsidor:

Säkerhet i närheten av elledningar

Elarbeten som man får göra själv

Register/verksamhetsutövare