Hoppa till innehåll

Undvik onödig användning av impregnerat trä 

Mediatiedote
11.5.2021 8.17 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 12.55
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar alla hemmafixare som har tänkt piffa upp gården i sommar att undvika att använda impregnerat trä i onödan. Impregnerat trä behövs endast om särskilt långvarig hållbarhet krävs av träet. Till exempel staketstolpar som är nedslagna i marken och bärande bryggkonstruktioner som står i vatten bör tillverkas av impregnerat trä i klass A. Däremot kan staketbrädor och altanstommar ovan mark även tillverkas av oimpregnerat virke.  I konstruktioner inomhus är det förbjudet att använda impregnerat trä.

Det används tusentals kubikmeter tryckimpregnerat virke i Finland varje år. En del av användningen är onödig och ökar belastningen på miljön. Använd därför alltid oimpregnerat virke när du kan. Livslängden hos obehandlat trä är ofta tillräckligt lång. 

Kemiskt behandlat trä får inte brännas, utan det måste transporteras till separat insamling vid en avfallsstation. Genom att använda obehandlat trä minskar du också uppkomst av avfall som kräver separat insamling.

– När det regnar på impregnerat trä läcker kemikalier ut. Träet behandlas med kemikalier för att förhindra att det murknar. Vid användning på fel ställen är dessa ämnen skadliga för människan och miljön, säger Kaarina Repo, överinspektör vid Tukes.

Impregnerat trä behövs endast i byggobjekt där särskilt långvarig hållbarhet krävs av träet. Impregnerat trä har god väderbeständighet och murknar inte lika lätt.

– Impregnerat virke bör användas till exempel vid vattenbyggnad och i konstruktioner som kommer i kontakt med marken. Till dessa byggobjekt hör exempelvis bärande bryggkonstruktioner och altankonstruktioner som är i kontakt med marken. I konstruktioner ovan mark går det mycket väl att använda oimpregnerat virke eller till exempel lärk som naturligt har en god fukttålighet. I konstruktioner inomhus får impregnerat virke inte användas, säger Laura Lakua, överinspektör vid Tukes. 

Impregnerat trä lämpar sig bl.a. för följande

 – staketstolpar som är nedslagna i marken och andra konstruktioner som är i ständig kontakt med fukt
– altanstommar som är i kontakt med marken (om t.ex. terrassfötter, stolp-/eller balkskor används går det att använda oimpregnerat virke)
– terrassbrädor, yttertrappor och räcken
– bärande konstruktioner i bryggor
– bärande konstruktioner i klätterställningar.
Impregnerat trä är förbjudet att använda
– inomhus
– i bastur och duschutrymmen.

Impregnerat trä rekommenderas inte för följande 

– drivbänkar
– stödkonstruktioner i trädgårdsland och till bärbuskar
– staketbrädor
– hyllor i jordkällare
– brunnslock
– ytterväggar på byggnader
– golvbeklädnad på inglasade balkonger
– bärande altanstommar som ligger ovan mark
– väggstolpar i bärande konstruktioner (överbyggnader, sommarkök) där de inte är i kontakt med marken.

Om du bygger av impregnerat trä

– Välj ett för användningsändamålet lämpligt virke som är kvalitetsklassat och märkt. Impregnerat virke i klass A behövs endast i konstruktioner som utsätts för ständig kontakt med mark eller vatten. I byggobjekt ovan mark ger impregnerat virke i klass AB ett tillräckligt skydd.

– I bärande konstruktioner bör även det impregnerade virket vara hållfasthetsklassat och stämplat. Vilken hållfasthetsklass som ska användas fastställs utifrån konstruktionsberäkningarna.

– Ta alltid reda på med vilket ämne virket har behandlats och vilka villkor som har fastställts för användning, bearbetning och avfallshantering av virket. Mer information lämnas av virkesförsäljaren.

– Köp sågat virke som är så färdigbearbetat som möjligt. Impregnerat trä ska vara torrt på ytan. På så sätt undviker du exponering för skadliga ämnen och uppkomst av bearbetningsavfall som är svårt att göra sig av med.

– Använd skyddshandskar och andningsmask när du bearbetar impregnerat trä.

– Använd inte impregnerat trä i byggobjekt där bar hud kommer i ständig kontakt med träet. Impregnerat virke får inte heller komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten. 

– Transportera överblivet virke till separat insamling vid en avfallsstation. Elda inte impregnerat eller målat virke i eldstäderna i hemmet eller på tomten!

Ytterligare information: 
Kaarina Repo, överinspektör, träskyddsmedel, tfn 029 5052 001
Laura Lakua, överinspektör, bärande trä- och betongprodukter, tfn 029 5052 742
e-postadresserna har formen: [email protected]

Länkar: 

Tukes webbplats: Reparationer och renovering/Impregnerat trä

Tukes webbplats:  Slå hål på myterna kring kemikalier