Hoppa till innehåll

Utredning om förbättring av säkerheten kring fyrverkerier och minskning av de olägenheter som fyrverkerierna orsakar – delta i projektet

Utgivningsdatum 10.3.2023 12.09 | Publicerad på svenska 10.3.2023 kl. 14.12
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet utreder olika alternativ för att förbättra fyrverkeripjäsers säkerhet och minska de skador som fyrverkeripjäser orsakar. Syftet med enkäten är att få information för utredningen om omfattningen av de skador, farliga situationer och störningar som användningen av fyrverkeripjäser orsakat samt om anskaffningen av produkter från näthandeln. Du kan delta i projektet på nätet: otakantaa.fi/sv.

Arbets- och näringsministeriet vill i utredningen också höra allmänheten om användningen av fyrverkeripjäser och de skador de orsakar för människor och egendom, farliga situationer eller störningar. Fyrverkeripjäser orsakar cirka 20 ögonskador per år. Också minderåriga har orsakats skador. Farliga situationer och skador som berör människor och egendom gäller särskilt fyrverkeripjäser som används av konsumenter. Användningen av fyrverkeripjäser orsakar störningar också för människor och djur samt nedskräpning av miljön. Syftet med hörandet är att utreda omfattningen av de skador, farliga situationer och störningar som användningen av fyrverkeripjäser orsakar samt anskaffningen av produkter från näthandeln.

Du kan delta i projektet och berätta din åsikt på nätet: otakantaa.fi/sv

 

Tillbaka till toppen