Hissar med korggrind kan vara farliga

Tukes 20.9.2012 11.51
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar hissinnehavarna att tänka på säkerheten i hissar med korggrind. I gamla hissar där hisskorgen har en dörr av grindmodell kan det mellan grinden och dörren till våningsplanet uppstå ett mellanrum som är stort nog för ett barn. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen sätter sig i rörelse är risken för allvarliga skador överhängande.

Inom ett drygt år har det inträffat två olyckor i samband med korggrindar, och i båda fallen var offret ett litet barn. Liknande olyckstillbud förekommer antagligen ännu oftare.

Hissar ska uppfylla de krav som gällde det år då hissen byggdes. En korgdörr av grindmodell har i tiden varit en föreskriftsenlig lösning. För närvarande är dock en av de största farorna i gamla hissar att små barn kan hamna mellan dörrarna.

– Risken för olyckor har ökat på grund av att folk är ovana vid gamla hissar och att det allmänna förtroendet för hissarnas säkerhet har ökat. I vissa fall kan det hända att ändringsarbeten på hissen och vissa nya funktioner som lagts till, till exempel självstängande dörrar till våningsplanen, har ökat risken för olyckor av det här slaget, bedömer överinspektör Antti Savola på Tukes.

Det finns olika alternativ för att undanröja faran. Ett enkelt sätt är att göra en utbyggnad på insidan av dörren till våningsplanet, så att dörrarna inte går att stänga om där finns ett barn mellan dem.

Det är hissinnehavarens uppgift att se till att hissen är säker. Innehavarna av hissar med korggrind har skäl att kontrollera hissens säkerhet. Det är bra att bedöma läget och planera eventuella förbättringsåtgärder tillsammans med en aktör i hissbranschen.

Tukes vill också påminna om att man alltid ska vara försiktig när man använder hiss. Man ska lära barnen hur hissen används och i synnerhet övervaka de minsta barnen under hela hissfärden.

Mer information

överinspektör Antti Savola, tfn 029 5052 684

e-post: [email protected]