Valikko

Vaara hissien veräjäovissa

Tukes 20.9.2012 11.51
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa hissien haltijoita kiinnittämään huomiota hissien veräjäovien turvallisuuteen. Vanhoissa hisseissä, joissa korin ovi on veräjämallinen, saattaa korin veräjäoven ja kerrostason kääntöoven väliin jäädä tila, johon mahtuu pieni lapsi. Jos lapsi jää loukkuun ovien väliin ja hissi lähtee liikkeelle, on vakavan loukkaantumisen todennäköisyys hyvin suuri.

Reilun vuoden aikana on sattunut kaksi veräjäovista johtunutta tapaturmaa, joissa molemmissa uhrina on ollut pieni lapsi. Vaaratilanteita sattunee vielä paljon useammin.

Hissin tulee täyttää rakentamisaikana voimassa olleet vaatimukset. Veräjämallinen hissikorin ovi on ollut määräysten mukainen ratkaisu aikanaan. Pienen lapsen jääminen ovien väliin loukkuun on kuitenkin tällä hetkellä suurimpia vanhoissa hisseissä olevia vaaroja.

– Tapaturman riskiä ovat kasvattaneet tottumattomuus vanhojen hissien käyttöön ja yleisen luottamuksen lisääntyminen hissien turvallisuuteen. Joissain tapauksissa hissiin tehdyt muutostyöt ja jotkut lisätyt uudet toiminnot, kuten kerrostason ovien muuttaminen itsestään sulkeutuviksi, ovat saattaneet lisätä kyseisen tapaturman riskiä, ylitarkastaja Antti Savola Tukesista arvioi.

Vaaran poistamiseksi on olemassa eri vaihtoehtoja. Eräs yksinkertainen tapa on asentaa kerrostason oven sisäpinnalle kotelo, jolloin ovet eivät mahdu menemään kiinni, jos välissä on lapsi.

Hissin haltijan tehtävä on huolehtia hissin turvallisuudesta. Veräjäovellisten hissien haltijoiden onkin aiheellista tarkistaa hissinsä turvallisuus. Tilanteen arviointi ja mahdollisten parannustoimenpiteiden suunnittelu on hyvä tehdä hissialan toimijoiden kanssa.

Tukes haluaa myös muistuttaa, että hissin käytössä on aina noudatettava varovaisuutta. Lapsia pitää opastaa hissin käytössä ja varsinkin pienimpiä valvoa koko hissimatkan ajan.

Lisätietoja

ylitarkastaja Antti Savola, p. 029 5052 684

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.