Flest RAPEX-anmälningar om farliga kläder, textiler och modeprodukter i EU

Tukes 8.5.2012 13.33
Pressmeddelande

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2011 sammanlagt 1556 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde kläder, textiler och modeprodukter.

I EU samlas anmälningar om farliga produkter och åtgärder i samband med dem i RAPEX-systemet. Med hjälp av systemet förmedlas information om farliga produkter till de övriga medlemsländerna. EU-kommissionen publicerar varje vecka ett sammandrag av anmälningarna på sin webbplats. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nationell kontaktpunkt för RAPEX.

År 2011 gällde de flesta RAPEX-anmälningarna kläder, textiler och modeprodukter. Fortfarande förekom det barnkläder med förbjudna snoddar och snören som kan innebära en stryprisk. Det kom också in många anmälningar om leksaker, motorfordon, elapparater och kosmetika. I flera medlemsländer fokuserar man på att övervaka de här produktgrupperna. Det gjordes också anmälningar om produkter som är förenade med kemiska risker, t.ex. tatueringsfärger som innehåller cancerframkallande anilin.

Anmälningarna var 20 procent färre än föregående år. Enligt kommissionen kan en orsak vara att myndigheterna av ekonomiska skäl haft mindre resurser till sitt förfogande. Anmälningarnas och riskbedömningarnas kvalitet har också ägnats större uppmärksamhet än tidigare.

– Av det minskade antalet anmälningar kan man inte direkt dra slutsatsen att det finns färre farliga produkter på marknaden. Orsaken kan vara att flera gemensamma marknadskontrollprojekt i EU avslutats. Tidigare år har projekten ökat antalet anmälningar i vissa produktgrupper, säger produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola på Tukes.

De flesta anmälningarna från Finland gällde elprodukter och leksaker

År 2011 gjorde de finländska myndigheter som är med i RAPEX-nätverket sammanlagt 78 anmälningar till systemet.  Anmälningarna gällde t.ex. leksaker som innehöll förbjudna ftalater och smycken som avger nickel. Dessutom gjorde Tukes anmälningar om bl.a. laddare som medför risk för elstöt, en terrassmarkis och minimopeder.

NLF-förordningen (New Legislative Framework) ålägger myndigheterna i EU-länderna att via RAPEX informera kommissionen om marknadskontrollåtgärder som t.ex. gäller produkter som utgör en allvarlig risk för miljön eller produkter för yrkesmässigt bruk som kan utgöra en allvarlig risk för användarens hälsa eller säkerhet. I fjol gjordes 17 anmälningar om sådana produkter i Europa. De finländska myndigheterna gjorde sex anmälningar. Anmälningarna gällde förpackningsmaterial som innehöll kadmium, som utgjorde en risk för miljön.

RAPEX-systemet kan utnyttjas av myndigheter, företag och konsumenter. I synnerhet köpmän och inköpare gör klokt i att läsa veckosammandragen. Då kan de undvika att ta in en farlig produkt till försäljning och besparas därmed från kostsamma följdåtgärder. Företagen har ansvar för produkternas säkerhet och är skyldiga att anmäla till myndigheterna om de upptäcker säkerhetsbrister och riskmoment i sina egna produkter.

Mer information

Kommissionens årsrapport 2011 och veckosammandrag

Läs mer på Tukes webbplats

produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, tfn 010 6052 197, [email protected].