Valikko

Vaatteiden, tekstiilien ja muotituotteiden vaarallisuudesta eniten RAPEX-ilmoituksia EU:ssa

Tukes 8.5.2012 13.33
Tiedote

Vuonna 2011 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin 1556 ilmoitusta Euroopan unionin jäsenmaissa. Eniten ilmoituksia tehtiin vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä kerätään EU:ssa RAPEX-järjestelmään. Järjestelmän avulla välitetään tietoa vaarallisista tuotteista jäsenmaiden kesken. Euroopan komissio julkaisee ilmoituksista verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä.

Vuonna 2011 järjestelmään tehtiin eniten ilmoituksia vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Lastenvaatteissa oli edelleen kiellettyjä kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja ja nyörejä. Ilmoituksia tehtiin paljon myös leluista, moottoriajoneuvoista, sähkölaitteista ja kosmetiikasta. Näiden tuoteryhmien valvontaa painotetaan monissa jäsenmaissa.  Järjestelmään tehtiin myös ilmoituksia tuotteista aiheutuvista kemiallisista riskeistä, esimerkiksi tatuointivärien sisältämistä karsinogeenisistä aniliineistä.

Ilmoitusten määrä väheni 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Euroopan komissio arvioi, että ilmoitusten vähenemiseen voi vaikuttaa viranomaisresurssien supistuminen taloudellisista syistä. Myös ilmoitusten ja riskinarviointien laatuun on kiinnitetty aiempaa enemmän huomioita.

– Ilmoitusmäärän vähenemisestä ei voi tehdä suoraan johtopäätöstä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi vähentynyt. Määrään on voinut vaikuttaa useiden EU-maiden yhteisten markkinavalvontaprojektien päättyminen. Projektit ovat lisänneet joidenkin tuoteryhmien ilmoitusmäärää aikaisempina vuosina, tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola Tukesista sanoo.

Suomesta eniten ilmoituksia sähkötuotteista ja leluista

 Suomen RAPEX-verkostoon kuuluvat viranomaiset tekivät vuonna 2011 järjestelmään yhteensä 78 ilmoitusta. Ilmoituksia tehtiin esimerkiksi leluista, joissa oli kiellettyjä ftalaatteja ja koruista, joista vapautuu nikkeliä. Lisäksi Tukes teki ilmoituksia muun muassa sähköiskunvaaraa aiheuttavista latauslaitteista, terassimarkiisista ja minimopoista.

NLF-asetus  (New Legislative Framework) velvoittaa EU-maiden viranomaisia ilmoittamaan RAPEX-järjestelmää käyttäen komissiolle markkinavalvontatoimenpiteistä, jotka kohdistuvat esimerkiksi vakavan ympäristöriskin aiheuttaviin tuotteisiin tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin käyttäjälleen. Viime vuonna Euroopassa tehtiin 17 tällaisia tuotteita koskevaa ilmoitusta. Suomen viranomaiset tekivät kuusi ilmoitusta. Ilmoitukset koskivat pakkausmateriaalien sisältämän kadmiumin aiheuttamaa ympäristöriskiä.

RAPEX-järjestelmää voivat hyödyntää niin viranomaiset, yritykset kuin kuluttajatkin. Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa seurata viikkoyhteenvetoja. Näin voi välttää vaarallisen tuotteen päätymisen oman liikkeen valikoimiin ja säästyä kalliilta jälkitoimilta. Yrityksillä on vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja velvollisuus ilmoittaa viranomaisille omissa tuotteissa havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä.

Lisätietoja

Komission julkaisema vuosiraportti 2011 ja viikkoyhteenvedot

Lisää aiheesta Tukesin verkkosivuilla

tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola, p. 010 6052 197

sähköposti: [email protected]