Beakta säkerheten när du byter till sommardäck!

Tukes 12.3.2015 8.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om flera olyckor i samband med däckbyte eller bilreparationer. I de allvarligaste fallen har personen klämts fast under bilen. Om du byter däcken själv, kom ihåg åtminstone följande: Använd helst en ordentlig garagedomkraft och försäkra dig om att du vet vilka bilens rätta lyftpunkter är. Se till att bilen inte kan röra sig och glida av domkraften. Placera för säkerhets skull t.ex. ett separat hjul eller en bock under bilen. Om bilen stöds endast av domkraften, får du aldrig gå under den för att reparera något.

Skaffa en ordentlig domkraft

I bilens handbok ska det finnas instruktioner för säsongshjulbyte och byte i en nödsituation. Följ biltillverkarens anvisningar och använd verktyg som är avsedda för hjulbyte. Bilens egen domkraft kan vara en s.k. nöddomkraft, avsedd endast för hjulbyte vid punktering och inte för kontinuerlig användning. Därför ger vi rådet att skaffa en ordentlig garagedomkraft för säsongshjulbytet. En garagedomkraft passar dock inte nödvändigtvis in på de lyftpunkter som är avsedda för bilens egen domkraft, så du måste försäkra dig om var de lämpliga lyftpunkterna för garagedomkraften finns. Ta reda på detta eller överlåt hjulbytet till ett proffs, om du känner dig osäker.

Tukes lät testa domkrafter i fjol och upptäckte brister i de billigaste garagedomkrafternas säkerhet. Brister hittades i domkrafternas konstruktion, märkningar och bruksanvisningar.
– Domkrafterna klarade t.ex. inte av att lyfta den vikt som tillverkaren hade angett i bruksanvisningen, och nedsänkningen gick inte behärskat under belastning. En av de testade eldrivna saxdomkrafterna gick sönder och kollapsade redan under lyftskedet. Det lönar sig att satsa på kvalitet när du köper domkraft, säger överinspektör Janne Niemelä.

 Checklista för säsongsbyte av bilens hjul

  • Läs och iaktta anvisningarna för hjulbyte.
  • Kontrollera lufttrycket i däcken innan du börjar bytesarbetet.
  • Använd endast en lämplig domkraft – inte en nöddomkraft.
  • Välj en trygg plats för arbetet – underlaget ska vara jämnt och bärande.
  • Dra åt parkeringsbromsen, lägg i växeln och stäng av motorn.
  • Låt aldrig bilen stödas endast av domkraften när den är upphissad, utan stöd den också med t.ex. en bock eller ett separat hjul.
  • Dra åt hjulmuttrar eller -bultar enligt vad som sägs i bilens handbok.
  • Gör en kort provkörning för att säkerställa att allt är i ordning.
  • Kom ihåg att efterdra hjulmuttrarna eller -bultarna efter några hundra kilometers körning.  

Mer information:
Överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 5052 153,
e-post: [email protected]