Hoppa till innehåll

Endast en påklädd flytväst räddar

Tukes
Utgivningsdatum 19.5.2017 9.00
Pressmeddelande

Den internationella flytvästens dag firas den 20.5. Målet med kampanjen är att påminna om vikten av flytväst alltid när man är ute på vattnet.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner också om att endast en för användningsändamålet rätt vald flytväst, som personen har på sig och klätt rätt på sig, kan rädda liv när man hamnar i vattnet. För att flytvästarna ska fungera rätt är det viktigt att den är av rätt storlek och har tillräcklig bärförmåga för sin bärare. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna om västen och hur den fungerar och att den är funktionsduglig innan man ger sig ut på vattnet.

Räddningdsväst eller flytväst?

Det lönar sig att skaffa flytväst efter användningsändamål. Det finns flytvästar som vad gäller användningsbekvämlighet är anpassade för såväl fiskare, utövare av vattensporter som för kortare roddturer vid stugans strand. Flytvästens viktigaste egenskap är ändå dess bärförmåga. På skyddade insjöar räcker en flytväst märkt med 100 N (bärförmåga).  Flytvästarna 150 N eller 275 N är avsedda för mera krävande förhållanden. Räddningsvästarna vänder en medvetslös person, som har hamnat i vattnet, i ryggläge. Flytvästarna märkta med 50 N är anpassade för simkunniga, som rör sig i nära stranden eller vid situationer då hjälpen är nära. 

Välj en lämplig storlek och klä den på dig på rätt sätt

Vid inköp av räddningsvästar är det viktigt att pröva flera olika modeller och välja det bäst passande alternativet. Det är också bra att vända sig till en affär med sakkunskap där personalen kan presentera olika varianter och rekommendera modeller efter kundens behov. Västarna kan rädda liv endast om de är påklädda på rätt sätt.  Vid flytvästar för små barn får man inte tänka att barnet ska kunna växa i den och man får inte glömma att använda grenremmen, som hindrar barnet från att glida ur västen om det hamnar i vattnet.

Kontrollera uppgifterna om västen och läs bruksansvisningarna.

Räddningsvästarna bör ha CE-märkning och andra nödvändiga anvisningar (bärförmåga samt bruks-, förvarings- och rengöringsanvisningar) på finska och svenska. Dessutom bör det finnas bruksanvisningar både på svenska och finska, som ska visa namnet på organet som har utfört produktens EG-typkontroll, organets fyrsiffriga identifieringsnummer och adress. De angivna institutionerna är godkända av EU:s medlemsländer och står under tillsyn av dem med rätt att göra typkontroller. På produkten ska också finnas en hänvisning till den standard som har följts när produkten har tillverkats. Flytutrustning omfattas av standardserien EN ISO 12402, delarna 1–10, som har ersatt de tidigare europeiska standarderna EN 393, 394, 395, 396 och 399 inklusive tillägg. Om de nödvändiga uppgifterna inte går att hitta i produkten, är det bättre att låta bli att köpa den och välja adekvat märkta västar.

Försäkra dig om att räddningsvästen fungerar och att den är i gott skick.

Det lönar sig att kontrollera räddningsvästens kondition enligt tillverkarens anvisningar innan den används. Det är särskilt viktigt att kontrollera funktionen av flytvästar, som är utrustade med automatisk utlösningsmekanism för luftpåfyllning, alltså att de s.k. automattvästarna fungerar En väst som inte fungerar är inte till hjälp om man hamnar i vattnet. Vid kontroll av automatvästar är det viktigt att granska bl. a.  dess funktionsberedskap för automatmekanismen och gaspatronens  fastsättning enligt bruksanvisning. Gaspatronen kan med tiden skruvas upp antingen delvis eller öppnas helt och av kroppspåverkan. Enligt bruksanvisningen ska automatvästarna servas en gång per ett eller två år. En del tillverkare kräver att automatvästarna ska servas av en auktoriserad servicerepresentant.

På gång under flytvästdagens kampanj

I Finland är flytvästdagen en del av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbundets rf. vattensäkerhetskampanjen ”Förnuftigt till sjöss”. I samband aktiviteterna runt om i Finland cirkulerar det exempelvis flytvästpatruller i de största finska städerna, som man kan ställa frågor kring flytvästarnas användning. Man kan delta i kampanjen i Finland genom att dela en bild på sig själv med flytväst på via hashtag # pelastusliivipäivä. I fototävlingen kan du vinna en räddningsväst åt dig själv. Läs mer på kampanjsidorna: http://www.viisaastivesilla.fi/wearit .

Mer information: Överinspektör Katri Sihvola, p. 029 5052 197, [email protected] 

Tillbaka till toppen