Räddningsvästen räddar ditt liv bara om du har den på dig

Tukes 15.5.2018 8.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Trafiksäkerhetsverket (Trafi) påminner om användningen av räddningsväst i båten. För att räddningsvästen ska fungera rätt är det viktigt att den är av rätt storlek och har tillräcklig bärförmåga för sin bärare. När du köper en räddningsväst ska du kontrollera att den är försedd med CE-märkning och bruksanvisningar på finska och svenska. Tukes påträffade brister i fråga om märkning av och bruksanvisningar för räddningsvästar och förbjöd försäljningen av en räddningsväst.

Färre drunkningsolyckor i fjol än tidigare

Preliminär statistik visar att 2017 omkom rekordartat få människor i sjötrafiken, i fritidsbåtlivet 33 personer. Under de senaste åren (2013–2016) har i genomsnitt 45–50 människor omkommit i båtlivet årligen. En delorsak till rekordåret kan ha varit den svala och regniga sommaren. 


– Genom att använda flytplagg får man statistiken att se bra ut också under varma somrar, säger enhetschef Ville Räisänen vid Trafi. För att det ska kännas så behagligt som möjligt att använda räddningsväst, är det skäl av välja den enligt användningsändamål och omständigheter. Prova västen innan du köper den så kan du vara säker på att den passar dig. Det här är särskilt viktigt när det gäller köp av västar för barn. En väst ska vara tillräckligt behaglig att ha på sig, så att den blir använd. I motorbåtar och i mer än fem meter långa segelbåtar bör man ha räddningsvästar eller flytplagg av rätt storlek för alla som är ombord. Det faktum att det finns räddningsvästar ombord räcker inte ännu till, man måste också komma ihåg att ta dem på sig, säger Räisänen.

Räddningsväst eller flytväst?

Det finns olika räddnings- och flytvästar som är anpassade för såväl fiskare, utövare av vattensporter som för kortare roddturer vid stugans strand. Västens viktigaste egenskap är dess bärförmåga. På skyddade insjöar räcker en räddningsväst märkt med 100 N (bärförmåga). Räddningsvästar märkta med 150 N eller 275 N är avsedda för mera krävande förhållanden. Räddningsvästarna vänder en medvetslös person, som har hamnat i vattnet, i ryggläge.

– Flytvästar märkta med 50 N är anpassade för simkunniga, som rör sig i nära stranden eller vid situationer då hjälpen är nära, säger överinspektör Katri Sihvola vid Tukes.


Kontrollera att räddningsvästen fungerar och att den är i gott skick innan du ger dig ut till sjöss

Det lönar sig att kontrollera räddningsvästens kondition enligt tillverkarens anvisningar innan den används. Det är särskilt viktigt att kontrollera funktionen hos räddningsvästar, som är utrustade med automatisk utlösningsmekanism för luftpåfyllning, alltså att de s.k. automatvästarna fungerar. En räddningsväst som inte fungerar är inte till hjälp om man hamnar i vattnet. Vid kontroll av automatvästar är det viktigt att granska bl. a. deras funktionsberedskap för automatmekanismen och gaspatronens fastsättning. Gaspatronen kan med tiden skruvas upp antingen delvis eller öppnas helt och av kroppspåverkan. Enligt bruksanvisningen ska automatvästar servas en gång per ett eller två år. En del tillverkare kräver att automatvästar ska servas av en auktoriserad servicerepresentant. Det rekommenderas att man provar hur en automatväst fungerar på förhand, så att användaren känner till hur västen utlöses, fylls och fungerar i en verklig situation när den hamnar i vattnet.

Brister i räddningsvästars bruksanvisning och märkningar 

Tukes lät testa sex räddningsvästar hos Arbetshälsoinstitutet där man hittade små brister i märkningarna av och bruksanvisningarna för alla västar.  För testningen valdes fyra flytvästar som var utrustade med automatisk utlösningsmekanism för luftpåfyllning, det vill säga automatvästar, och två av fast material. Räddningsvästarna testades för sin bärförmåga och delvis också hur de fungerar, såsom flytvinkel och vändbarhet. En bedömning av märkningar och bruksanvisningar gjordes också. Tukes bad dessutom om EG-typkontrollintyg och EG-försäkran om överensstämmelse för produkterna. 

I de finskspråkiga bruksanvisningarna och märkningarna för Biltemas automatväst Sigma 150N Auto (produktnummer 25-5525) konstaterades ett fel som kan medföra fara för användaren, om man gör som det står där. När man läser de felaktiga märkningarna och bruksanvisningarna på finska står det så här: “Om det inte finns en fast sele på räddningsvästen, ska den säkerhetssele som används kläs på västen.” Man får emellertid inte klä en säkerhetssele på en automatväst, för den kan hindra att räddningsvästen fylls och fungerar på det sätt som avses. Tukes förordnade distributören att informera om den fara som produkten medför och förbjöd företaget att sälja produkten.

– De övriga flytvästarna som testades hade närmast brister i märkningarna och bruksanvisningarna. Dessa brister utgör dock inga säkerhetsrisker för konsumenterna. I fråga om hur de testade räddningsvästarna fungerade konstaterades inga allvarliga brister, säger Katri Sihvola.

Länk:

Trafis statistik över olycksfall till sjöss

Mer information:
Tukes: Överinspektör Katri Sihvola (överensstämmelse hos räddningsvästar), tfn 029 5052 197, [email protected]
Trafi: Enhetschef Ville Räisänen (båtsäkerhet), tfn 029 5346 457, [email protected]