Hoppa till innehåll

Undvik batteribränder – övervaka laddningen och använd endast oskadade laddare av hög kvalitet som är avsedd för apparaten

4.9.2018 13.05 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 15.56
Pressmeddelande

Effektiva litiumjonbatterier har blivit allt vanligare bland hemmens elektriska installationer och maskiner. Li-jon-batterier finns till exempel i mobiltelefoner, datorer samt i elcyklar och balansscooters. Det lönar sig att vara på sin vakt när batteriet laddas, så att det inte uppstår en brand. De mest effektiva batterierna brinner explosionsartat och det kan vara svårt att släcka branden. Ett brinnande batteri kan, förutom apparaten, även tända eld på hela lägenheten eller huset. Med Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tips minskar du risken för brand.

Såhär laddar du batteriet säkert

- Lämna inte apparaten på laddning utan övervakning, speciellt inte i bostadsutrymmen.
- Ladda inte på ett ställe där det finns brinnande material runtom.
- För laddning lönar det sig att endast använda laddare som är avsedda för produkten.
- Lösgör apparaten från laddaren, då laddningen är klar.
- Använd inte en laddare som är skadad, fungerar osäkert eller vars ledning eller koppling är skadad.
- Om batteriet eller apparaten överhettas, lösgör sladden, om det kan göras på ett säkert sätt.
- Batterier får inte laddas i kallt väder. Även om batteriet blir varmt när det laddas, skadar laddning i kallt batteriet och förkortar dess livslängd.

Försäkra dig redan i köpsituationen om att batteriet är säkert!

- Fråga försäljaren om produktens säkerhet och se till att batteriet eller produkten har batteriövervakningssystem (Battery Management System).
- Använd dig endast av kända och tillförlitliga produktmärken, butiker och försäljare.
- Undvik att beställa produkterna från nätbutiker utanför EU.
- Akta dig för produktförfalskningar. Påfallande billiga märkesbatterier finns knappast.

Följ bruksanvisningarna

Följ alltid de bruksanvisningar som kommit med apparaten och bekanta dig med dem omsorgsfullt. Det viktigaste är att använda och ladda batteriet korrekt, och att komma ihåg att batteriet eller apparaten inte får utsättas för stötar. Innan ibruktagning, kontrollera apparatens och batteriets kondition.

Ta det skadade batteriet ur bruk

Batteriet ska tas ur bruk i följande situationer:

- På batteriet syns fysiska skador, eller det är svullet
- Batteriet luktar
- Batteriet blir klart hetare än vanligt
- Batteriet har konstiga ljud
- Batteriet läcker.

Förvara batterier i säkra utrymmen och i lämplig temperatur

- I utrymmet där batteriet förvaras måste det finnas en brandvarnare och utrustning för förstahandssläckning. Apparaten eller batteriet ska förvaras på ett brandsäkert underlag på ett ställe där det i batteriets närhet, speciellt ovanför, inte finns brandbelastning. Brandbelastning utgörs till exempel av kläder eller andra textilier.
- En apparat med litiumjonbatteri, eller själva batteriet, ska förvaras i normal rumstemperatur. Upphettande av batteriet till exempel i solen eller i en het bil utgör en säkerhetsrisk. Information om lämplig förvaringstemperatur borde finnas i apparatens eller batteriets bruksanvisning.

Såhär släcker du en brand

- Lösgör laddarens nätsladd innan du släcker branden, om det är möjligt. Det primära sättet att släcka en li-jon-batteribrand är med en stor mängd vatten, eftersom vatten kyler ner batteriet. En sekundär släckningsmetod är att använda en skumsläckare. Pulversläckare eller annan släckningsutrustning som kväver elden, stoppar branden för stunden, men kyler inte ner batteriet och hindrar inte spridande av antändbara gaser.
- Ett släckt batteri kan börja brinna igen. Se till att batteriet är på en plats där en eventuell ny brand inte kan sprida sig. Flytta batteriet eller apparaten enligt möjligheterna till en säker plats, till exempel genom att använda grytlappar eller inlindat i en släckningsfilt.
Om du inte får branden som har startat att slockna snabbt, eller om branden bildar stark rök, evakuera utrymmet omedelbart och ring nödnumret.

Tukes nätsidor finns det för konsumenter avsedda instruktioner för säker införskaffning, användning och förstörande av litiumjonbatterier.

I Tukes och STEKs samarbetsprojekt utreddes litiumjonbatteriers säkerhet, och som resultat av projektet publicerades guide för industrins litiumjonbatteriers säkerhet (på finska, opas teollisuuden litiumioniakkujen turvallisuudesta).  

Utredning om Li-batteriernas säkerhetsfaktorer (på finska, Selvitys Li-akkujen turvallisuustekijöistä)

Mer information: Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167 [email protected]