Hoppa till innehåll

Var försiktig om du använder ett vindskydd i ett stormkök – koloshalterna kan bli farligt höga

Mediatiedote
Utgivningsdatum 15.7.2022 8.41
Pressmeddelande

Tukes lät testa nio gasdrivna stormkök, där koloshalten i ett av dem steg till en livshotande hög nivå när det användes tillsammans med ett vindskydd.

Tukes lät testa nio gasdrivna stormkök, där man fann en allvarlig brist i ett av dem. Tillverkaren har upphört med försäljningen av produktmodellen och meddelat förfarandet för returnering av produkterna.

Det var ett stormkök av märket Optimus Vega, som säljs tillsammans med ett vindskydd. Testet visade att stormkökets vindskydd förhindrade att flamman fick ordentlig ersättningsluft, vilket ledde till att koloshalten steg till en farlig nivå.  Vid provning utan vindskydd höll sig produktens koloshalt inom gränserna för kraven. Ett stormkök får inte producera mer än 2 000 ppm kolos i testet, och i detta stormkök med vindskydd var koncentrationerna nära 9 000 ppm i testat. 

– En så hög koloshalt medför en omedelbar livsfara. Den som andas in nästan 9 000 ppm kolos direkt utsätts för livsfara inom bara några minuter, berättar överinspektör Jyri Pekkanen, som ansvarat för projektet vid Tukes.

Vid standardtestet mäts den kolmonoxid-, dvs. koloshalt som stormköket producerar genom kokning av vatten i en kastrull och mätning av produktens förbränningsgaser efter en förutbestämd tid.

Vindskydd avsedda för stormkök säljs vanligen som tillbehör och de kan ha oförutsedda effekter på kolosutsläppen från stormköket. Vissa tillverkar också själva vindskydd av till exempel aluminiumfolie. När vindskydd används ska användaren se till att gaslågan får tillräcklig ersättningsluft och undvika att vistas alltför nära köket.

– Det är i allmänhet säkert att använda stormkök när man följer bruksanvisningen och endast använder stormköket utomhus. Ett stormkök får inte användas på en plats där luften inte växlar så mycket, till exempel vid tältöppningen eller inne i tältet, eftersom koloshalten då kan bli farligt hög. Det lönar sig att vara mycket försiktig med olika tillbehör, eftersom det inte nödvändigtvis finns någon som har undersökt produktens och tillbehörets kompatibilitet. Kolos är luktfritt, smaklöst och osynligt och redan en liten mängd kolos kan orsaka allvarliga symptom eller till och med dödsfall, varnar Pekkanen.

I de övriga testade stormköken var koloskoncentrationerna i regel cirka 1 000 till 2 000 ppm, dvs. de uppfyllde kraven för koloskoncentrationer. Vissa brister i märkningen och bruksanvisningen för produkterna upptäcktes. Tukes uppmanade företagen att rätta till bristerna.

Stormkök är avsedda att användas endast utomhus

Säkerheten hos stormkök som är konstruerade för utomhusbruk granskas endast under förhållanden som gäller utomhusbruk. Det gränsvärde på 2 000 ppm som anges i standarden för produkter för utomhusbruk är livsfarligt inomhus. Inomhus börjar sådana koncentrationer orsaka fysiska symptom redan inom några minuter och är livshotande på mindre än en halvtimme.

– Det finns oroande många tips i diskussionsforumen om hur man tryggt kan använda ett stormkök avsett för utomhusbruk till och med inne i ett tält. Man ska absolut ta avstånd från sådana tips, eftersom det i ett tält eller någon annanstans inomhus alltid finns en allvarlig risk för brand och kolosförgiftning, påpekar Pekkanen.

Kom ihåg följande när du använder ett stormkök

  • Läs alltid bruksanvisningen för produkten innan du använder den och använd den endast utomhus. 

  • Använd till exempel inte stormköket vid tältingången eller inne i tältet.

  • Se till att gnistor inte sprids från stormköket till naturen.

  • Om du använder ett vindskydd i stormköket, se till att gaslågan får tillräckligt med ersättningsluft.

För produkter som orsakar allvarlig fara finns närmare information och anvisningar på webbplatsen farligaprodukter.fi.

Mer information till medier:

överinspektör Jyri Pekkanen, tfn +358 295 052 027, [email protected]

Tillbaka till toppen