Akta dig för uppflamning – farliga brister i marschaller

Mediatiedote 30.10.2018 9.15
Pressmeddelande
Farlig marschall Polar som drogs tillbaka från marknaden.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos marschaller. Två av de tio produkter som testades konstaterades orsaka fara. Produkten med namnet Polar-ulkotuli juhlaroihu sangossa drogs tillbaka från marknaden och marschallen Puttipaja 8 cm meddelades försäljningsförbud. Dessa produkter flammade upp till en stor låga under testen. Tukes vill påminna om att det lönar sig att omsorgsfullt läsa varningarna på produkten och följa instruktionerna om säkerhetsavstånd. En marschall som flammat upp ska inte släckas med vatten utan genom att kväva elden.

Tukes lät VTT Expert Services Oy testa sammanlagt tio marschaller våren 2018. I två av dem hittades brister som orsakar fara: marschallerna utvecklade en farlig uppflamning. Vid uppflamningen börjar den flytande ljusmassan brinna längs hela sin yta och orsakar en oförväntat stor låga. I andra produkter upptäcktes mindre brister t.ex. i påskrifter, om vilka Tukes lämnade anmärkningar till aktörerna.

 Marschaller som konstaterades orsaka fara:

– Marschallen Polar-ulkotuli juhlaroihu sangossa, modell 235136
– Marschallen Puttipaja-ulkotuli 8 cm, ljusgul.

Tukes förordnade att marschallen Polar ska dras tillbaka från marknaden och meddelade marschallen Puttipaja försäljningsförbud.

Säkerheten hos marschallerna undersöktes genom att betrakta den brinnande elden från början till slutet av bränntiden och mäta temperaturen vid botten av produkten. Marschaller får inte utveckla en farlig uppflamning.

Om temperaturen vid marschallens botten blir för hög kan den orsaka skador i underlaget. Följer man inte bruksanvisningen och placerar marschallen t.ex. på ett underlag av trä, kan underlaget till och med fatta eld då temperaturen vid bottnen blir alltför hög.

– För marschallen Polar upptäcktes sådana här temperaturer. Maximitemperaturen vid produktens botten uppgick till hela 541 °C, berättar projektledaren Jyri Pekkanen, överinspektör vid Tukes.

Varningsmärkningarna på marschaller ska läsas noga igenom och iakttas noggrant. Marschaller får inte användas i närheten av brandfarligt material. Märkningarna ger information om de trygga säkerhetsavstånden. En marschall som flammat upp innebär alltid en farlig situation, men faran är ännu större om det finns brandfarligt material i närheten. En marschall som flammat upp ska aldrig släckas med vatten, eftersom detta gör att det då uppstår en förångande eldboll.
– Släck en marschall som flammat upp alltid genom att kväva elden! instruerar Pekkanen.

Så här använder du marschaller tryggt:

– Iaktta varningsmärkningarna på produkten!
– Du får inte bränna marschaller på balkongen, verandan eller under ett tak, för att elden inte av misstag ska sprida sig till omgivningen. 
– Du får bränna marschallen endast i ett kärl eller en ställning av obrännbart material eller genom att ställa den att stå stadigt i snö eller sand. När marschallen brunnit en tid blir kärlet lättare och vinden kan fara iväg med det. Då kan kärlet komma i kontakt t.ex. med buskar eller något annat brandfarligt material.
– Placera inte något brandfarligt material i närheten av marschallen.
– Det är tillrådligt att placera marschallerna på minst 1–3 meters avstånd från staket, gångvägar och andra konstruktioner.
– Marschaller ska bevakas.
– Släck marschallen alltid genom att kväva elden – aldrig med vatten!
– Om det börjar regna lönar det sig att släcka elden, eftersom det då finns risk för stänk av den brännheta massan.
– Om du flyttar på en marschall, släck elden först.

Mer information: överinspektör Jyri Pekkanen, tfn 029 5052 027, e-post [email protected]


Bilaga: Bilder på de farliga marschallerna

Marschallen Polar

Marschallen Puttipaja

 

Kuluttajatuotteet