Hoppa till innehåll

Akta dig för elbedragare - elinspektioner har påtvingats med bedrägliga medel

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.6.2020 9.02 | Publicerad på svenska 10.6.2020 kl. 11.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall, där elinspektioner har marknadsförts för äldre personer med bedrägliga medel. De som uppträtt som inspektörer har bl.a. påstått att de är anställda av Tukes eller att de verkar på order av Tukes. Sådana personer ska man inte tro, och det är skäl att anmäla fallen till Tukes.

Tukes överinspektör Ville Huurinainen berättar om att Tukes nyligen blivit kontaktade av en person från Uleåborgs område, där en manlig person hade försökt göra en elinspektion i ett egnahemshus genom att påstå att han kom på Tukes vägnar. Mannen hade uppgett att det enligt Tukes påbud måste göras elinspektioner i gamla hus. Kunden gick ändå inte i fällan utan tog kontakt med Tukes.

Även tidigare har Tukes fått några anmälningar där man väldigt aggressivt har försökt göra konditionsgranskningar av gamla hus. I vissa fall har granskningarna påståtts vara finansierade av Tukes.  Konditions- och saneringsgranskningar har man försökt sälja från dörr till dörr, speciellt i småhusområden med gamla byggnader.

- Tukes har ingen sådan granskningsverksamhet, berättar Huurinainen. Elanläggningarnas granskningstjänster kan köpas av behöriga granskare, eller konditionsgranskningar av specialiserade elentreprenörer. I Tukes register finns information om de yrkeskunniga inom elbranschen som har rätt att göra dessa arbeten

Elsaneringar har man även försökt sälja genom att ge felaktiga uppgifter om förordningarna.

– I de fall som kommit till Tukes kännedom har elsaneringar marknadsförts genom att framföra felaktig information om olagligheten av gamla installationer. Elarbeten har därmed sålts till kunderna för att korrigera dessa “olagligheter”, berättar Huurinainen.

Tukes uppmanar fastighetsägare och till exempel radhusbolag att vara vaksamma med de tjänster som marknadsförs som konditionsgranskningar. Tukes har också varit i kontakt med företag som bedrägligt erbjuder elinspektioner och förbjudit dem att utföra sådan verksamhet.

Tukes påminner att utförande av elarbeten alltid kräver en yrkeskunnig, och att felinstallerade installationer eller reparationer kan vara livsfarliga.

Det lönar sig att kontrollera elanläggningarnas kondition

Med tanke på säkerheten är det viktigt att kontrollera elanläggningarnas kondition. Smuts, damm eller fukt ökar faran för elbrand, och till exempel skadade lock och skadade kablar orsakar risk för elolycksfall. 

Elinstallationer är inte eviga, de behöver repareras och förnyas på samma sätt som annan fastighetsteknik. En invånare kan lägga märke till många olika symtom på en elanläggning som behöver reparation.

– Säkringar som går ofta, ljus som blinkar på ett konstigt sätt, surrande ljud som hörs i närheten av anordningen samt ett eluttag som känns hett är tecken på att allt inte är i sin ordning och att det finn skäl att ringa till en elinstallatör, instruerar Huurinainen. 

Gör såhär när du behöver reparationer av en elanläggning

Ta reda på om företaget som erbjuder tjänsten, eller de underentreprenörer som företaget använder har de rättigheter som krävs för elarbetet. Kontrollera detta i Tukes register.

– Gör upp ett skriftligt avtal om arbetet som du beställer. Då säkerställer du att alla beställda arbeten blir utförda och skapar klarhet i ansvarsfrågorna.

– Kontrollera att elentreprenören besiktigar installationerna innan ibruktagning.

– Se till att du får de nödvändiga installationsritningarna och bruksanvisningarna.

– Be entreprenören om ett besiktningsintyg över elinstallationens ibruktagningsbesiktning. För mycket små installationsarbeten t.ex. installation av ett enskilt eluttag, behövs detta ändå inte.

Besiktningsprotokollet är en försäkran som entreprenören ger om att elarbetena har utförts i enlighet med bestämmelserna om elsäkerhet.

Ytterligare information: Överinspektör Ville Huurinainen tfn 029 5052 111,
e-post i formatet: [email protected]

Tillbaka till toppen