Sähkö ja hissit

 

Sähkö- ja hissitöiden tekijät 

Rekisteri niistä yrityksistä ja henkilöistä, joilla on säädösten mukainen oikeus tehdä sähköasennustöitä, sähkölaitekorjausta, hissihuoltotöitä tai hissien modernisointitöitä. Pääset rekisteriin alla olevasta sinisestä painikkeesta.

Rekisterin avulla voi tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Toiminnanharjoittaja voi myös tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. Toiminnanharjoittajista kaikki eivät tarjoa palvelujaan ulkopuolisille.

Rekisteri sähkö- ja hissitöiden tekijöistä

 

Vaaralliset sähkölaitteet

Vaarallisettuotteet.fi-verkkosivusto sisältää Tukesin päätöksillä tuotteille asetetut myyntikiellot ja palautusmenettelyt vuoden 2022 alusta. Nämä tuotteet ovat osoittautuneet Tukesin teettämissä testauksissa vaarallisiksi tai muuten merkittävästi niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi. Pääset sivustolle alla olevasta painikkeesta.

Vaaralliset tuotteet -sivustolle

Ennen vuotta 2022 julkaistut ilmoitukset löytyvät osoitteesta marek.tukes.fi.

 

Sähkölaitteistotarkastusten tekijät 

Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat ja laitokset, jotka tekevät sähkölaitteistojen lakisääteisiä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia.

Pääset sähkölaitteistotarkastajien rekisteriin (ladattava excel, 82 kt) alla olevasta painikkeesta.

Rekisteri sähkölaitteistojen valtuutetuista tarkastajista ja laitoksista

 

Hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien tarkastajat 

Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat ja laitokset, jotka tekevät hissien, liukuportaiden ja -käytävien sekä nosto-ovien lakisääteisiä tarkastuksia.

Pääset rekisteriin (ladattava excel, 81 kt) alla olevasta painikkeesta.

Rekisteri hissien valtuutetuista tarkastajista ja laitoksista

 

Sähkölaitteistot ja käytön johtajat

Tukes on aiemmin julkaissut sähkölaitteistorekisteriä, josta Tukesin rekisteröimien sähkölaitteistojen haltijat ja käytön johtajat ovat voineet tarkistaa esimerkiksi sähkölaitteiston seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohdan.

Tarkastuksista ei tarvitse kuitenkaan enää tehdä ilmoituksia Tukesille, eikä Tukes näin ollen myöskään enää ylläpidä tarkastustietoja, joten rekisteri on poistettu Tukesin julkipalvelusta.

Toki sähkölaitteistot (luokat 2c, 2d ja 3c) ja niiden käytön johtajat sekä muutokset tiedoissa on edelleen ilmoitettava Tukesille.