Sähkö- ja hissitöiden tekijät 

Rekisteri niistä yrityksistä ja henkilöistä, joilla on säädösten mukainen oikeus tehdä sähköasennustöitä, sähkölaitekorjausta, hissihuoltotöitä tai hissien modernisointitöitä. Rekisterin avulla voi tarkistaa, onko toiminnanharjoittajalla säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Toiminnanharjoittaja voi myös tarkistaa omien tietojensa oikeellisuuden. Toiminnanharjoittajista kaikki eivät tarjoaa palvelujaan ulkopuolisille.

Linkki rekisteriin 

 

Sähkölaitteistot ja käytön johtajat 

Rekisteri luokkien 2c, 2d ja 3c sähkölaitteistoista. Näille laitteistoiille tulee olla nimettynä vastuuhenkilöksi käytön johtaja, ja ne tulee ilmoittaa Tukesille.

Linkki rekisteriin 

 

Markkinavalvontarekisteri

Rekisteri sisältää tiedot niistä tuotteista, joiden myyntiä ja markkinointia on rajoitettu Tukesin tekemillä hallintopäätöksillä kolmen viime vuoden aikana. Nämä tuotteet ovat osoittautuneet Tukesin teettämissä testauksissa vaarallisiksi tai muuten merkittävästi niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi.

Linkki rekisteriin 

 

Sähkölaitteistotarkastusten tekijät 

Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat ja laitokset, jotka tekevät sähkölaitteistojen lakisääteisiä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia.
Linkki rekisteriin

 

Hissien, liukuportaiden ja nosto-ovien tarkastajat 

Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastajat ja laitokset, jotka tekevät hissien, liukuportaiden ja -käytävien sekä nosto-ovien lakisääteisiä tarkastuksia.
Linkki rekisteriin