Ansvarsfull båtägare använder inte giftiga färger

Mediatiedote 19.6.2019 8.50
Pressmeddelande

Giftiga bottenfärger på båtar är mycket giftiga även för andra organismer än alger, havstulpan, tångbark och blåmussla som fäster sig på båtens undersida. En stor del av ämnena som stryks på båtbotten löses upp i vattnet och hämmar fiskarnas och andra vattenorganismers förökning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att man undviker giftiga målarfärger och istället använder alternativa metoder att hålla båtbotten ren. Det är förbjudet att använda giftfärger i insjöar.

Alternativ till giftiga färger

Havstulpaner kan miljövänligt förhindras från att fästa sig i båtbotten genom alternativa metoder i stället för giftfärger. 
– Dra upp båten på land emellanåt.
– Gör ren botten mekaniskt genom att borsta den och/eller genom att använda högtryckstvätt eller båtbottentvätt.   
– Skydda båtbotten från ljus och solsken för att förhindra att organismer fastnar i botten. 

Att ta upp båten från vattnet

Om båten förvaras på torra land t.ex. på en trailer finns det inget behov av att måla båtbotten med giftfärg.

Man kan även installera båtliftar i hamnen eller på den egna bryggan och förvara båtarna på dem. Man behöver inte förvara båten på torra land hela tiden, utan havstulpanerna kan undvikas bara man lyfter upp båten då och då så att båtbotten får torka.  Fördelen med båtliftar är att båten kan förvaras på samma sätt även på vintern och då behöver man inte någon separat förvaringsplats för vintern.

Mekanisk rengöring

Mekanisk rengöring är en effektiv metod som bekämpar havstulpaner och övrig växtlighet. Du kan tvätta båtbotten för hand med en borste eller genom att använda en borsttvätt. Finlands första borsttvätt som lämpar sig för kölbåtar kommer att tas i bruk under sommaren 2019 i Östra hamnen i Hangö. Där erbjuds även borsttvättjänster för kölfria båtar genom att transportera tvätten till hamnen på en trailer. Tvättens roterande borstar tar bort alger och havstulpanlarver från båtbotten. Med mekanisk tvätt hålls båtbotten ren och man behöver inte använda giftfärger.

Borsttvättar är ett effektivt sätt att rengöra båtbotten, men det går även bra att rengöra båtbotten med specialborstar från en brygga. Beroende på sommaren brukar 1–3 tvättar per säsong räcka för att hålla båtbotten fri från havstulpaner. Tvätten bör göras i månadsskiftet juli–augusti då havstulpanlarverna brukar fästa sig på båtbotten.

https://www.youtube.com/watch?v=RhVM04wWWls

https://www.youtube.com/watch?v=awcG4XIDdP8

Skurmattor

En enkel lösning för kölfria båtar är ett kölskydd eller en skurmatta som installeras på bomplatsen. Båten körs helt enkelt på mattan och förvaras där. Med kölskydd blir det mörkt mellan båtbotten och skyddet, och vattnet byts inte ut så ofta. Detta skapar en ogynnsam tillväxtmiljö för havstulpaner och alger, varmed båtbotten hålls ren. En del av skurmattorna har även en borstyta som lossar alger och övriga organismer som redan hunnit växa på båtbotten.

https://www.youtube.com/watch?v=clu0HjC0-Sc

Båtklubbens möjligheter att påverka

Båtklubbar har goda möjligheter att påverka och främja miljövänligt båtliv. Det gynnar även båtklubben att avstå från användning av giftfärger. Då undviker man miljöförstöring av marken och kostnaderna som den medför. Om båtklubben vill kan den t.ex. förbjuda användningen av giftfärger i sin egen hamn. Förbudet kan anges t.ex. i hyresavtalen för båtplatser.

Om man inte vill helt förbjuda användningen av giftfärger, kan båtklubben uppmana sina medlemmar att sluta använda giftfärger t.ex. genom att sänka avgiften för båtplatser för omålade båtar eller medlemsavgifterna för ägare av omålade båtar. En effektiv morot kan också vara att befrämja giftfritt båtliv t.ex. genom att skaffa en borsttvätt till båtklubbens hamn.

Tukes nya guide för båtklubbar

Tukes nya guide Eroon näkistä ilman myrkkymaalia  (på finska*) berättar kort om giftfärger, förpliktelser och ansvar som gäller användare av giftfärger samt presenterar alternativa metoder till giftfärger. I guiden finns många bra skäl till varför man bör avstå från giftfärger.

Mer information: Överinspektör Jaana Pasanen, tfn 029 5052 067, [email protected]

Länkar:

Kampanjsidorna Slå hål på myterna kring kemikalier

Tukes websidor om båtbottenfärger

Bild: Christian Feodoroff

Videor: Oskari Hanninen, Christian Feodoroff

* Guiden utkommer på svenska i Juli.