Hoppa till innehåll

Växtskyddsmedelsregistret och biocidregistret flyttas till KemiDigi, informationsuppdateringar upphör den 15 oktober

12.10.2020 10.48
Nyhet

Växtskyddsmedelsregistret, biocidregistret, registret över biocidbekämpningsmedel samt förteckningarna över godkända antifouling-preparat och skyddskemikalier blir en del av KemiDigi. På grund av detta fryses de aktuella registren 15.10.2020, dvs. uppgifterna i dem kommer tills vidare inte att uppdateras. Uppgifter om nya produkttillstånd eller ändringar av tillstånd kommer inte att finnas i de gamla registren under pausen.

De gamla registren förblir i användning under pausen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) meddelar om nya godkända produkter och de viktigaste förändringarna i användarvillkoren på sin webbplats (www.tukes.fi). Målet är att de nya registren ska öppnas i KemiDigi i slutet av året eller senast i början av nästa år. 

Vad finns redan nu i KemiDigi?

KemiDigi samlar all kemikalieinformation i en och samma tjänst. I KemiDigi kan man söka efter information om kemikalier som säljs på den finska marknaden.

Kärnan i KemiDigi består av:

  • Kemikalieproduktregistret över farliga kemikalier på marknaden. Informationen baseras på de uppgifter som kemikalielagen kräver och som företagen lämnar och offentliggör i Tukes tjänst.
  • Ämnesregistret med information om ämnen. Uppgifterna baseras på Europeiska kemikaliemyndighetens register.
  • Företagens kemikalieförteckningar, i vilka man kan utnyttja informationen i kemikalie- och ämnesregistren.
     

Vilka nyheter för biocid- och växtskyddsmedelsregistren med sig?

De nya registren betjänar användarna ännu bättre. Sökfunktionerna har förbättrats betydligt.

I det nya växtskyddsmedelsregistret är det möjligt att söka produkter bland annat enligt odlingsväxt och skadegörare. Registret innehåller även ändringar i preparatens uppgifter eller användarvillkor tillsammans med övergångsperioder.
Tukes upprätthåller för tillfället flera tabeller över ändringar i preparatens uppgifter på sin webbplats. I samband med det nya registret kommer dessa ändringar inte längre att publiceras på webbplatsen.

Även registren och förteckningarna med godkända biocidpreparat, inklusive biocidbekämpningsmedel, skyddskemikalier och antifouling-preparat, flyttas över till KemiDigi. KemiDigi-systemet kommer inte heller i fortsättningen att innehålla uppgifter om preparat som godkänts av EU, utan de finns på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products 

Tukes kommer i ett senare skede att meddela om ibruktagningen av växtskyddsmedels- och biocidregistren och erbjuda råd om deras användning. 
 

Mer information

Växtskyddsmedelsregistret: överinspektör Elina Solarmo, tfn 029 5052 228

Biocidregistret: överinspektör Pia Lindfors, tfn 029 5052 032

e-post i formatet: [email protected]