Kasvinsuojeluainerekisteri ja biosidirekisteri KemiDigiin, tietojen päivitykset tauolla 15.10. alkaen

12.10.2020 10.48
Uutinen

Kasvinsuojeluainerekisteri, biosidirekisteri, biosidisten torjunta-aineiden rekisteri sekä hyväksyttyjen antifouling-valmisteiden ja suojauskemikaalien luettelot siirtyvät osaksi KemiDigiä. Tämän vuoksi nykyiset rekisterit jäädytetään 15.10.2020 eli niiden tietoja ei toistaiseksi päivitetä. Tietoja uusista valmisteluvista tai lupiin tehdyistä muutoksista ei löydy vanhoista rekistereistä jäädytyksen aikana.

Vanhat rekisterit ovat käytössä jäädytyksen ajan. Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa uusista hyväksytyistä valmisteista sekä tärkeistä valmisteita koskevista käytön ehtojen muutoksista nettisivuillaan (www.tukes.fi). Tavoitteena on, että uudet rekisterit avautuvat KemiDigissä loppuvuodesta tai viimeistään ensi vuoden alussa. 

Mitä KemiDigissä on jo nyt?

KemiDigi kokoaa kemikaalitiedot yhteen palveluun. KemiDigistä voi hakea tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista.

KemiDigin ytimen muodostavat:

  • Kemikaalituoterekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit. Tiedot perustuvat kemikaalilain nojalla vaadittaviin ja yritysten toimittamiin tietoihin, jotka yritys julkaisee Tukesin ylläpitämässä palvelussa.
  • Ainerekisteri, jossa on tietoja aineista. Tiedot perustuvat Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään rekisteriin.
  • Yritysten kemikaaliluettelot, joissa voi hyödyntää kemikaali- ja ainerekisterin tietoja.

Mitä uutta biosidirekisteri ja kasvinsuojeluainerekisteri tuovat tullessaan?

Uudet rekisterit palvelevat käyttäjiä entistä paremmin. Hakutoimintoja on parannettu huomattavan paljon.

Uudesta kasvinsuojeluainerekisteristä on mahdollista hakea valmisteita muun muassa viljelykasvin ja kasvintuhoojan mukaan. Rekisteristä löytyy myös valmisteiden tietoihin tai käytön ehtoihin tehdyt muutokset siirtymäaikoineen.
Tukes ylläpitää tällä hetkellä nettisivuillaan useita taulukoita valmisteiden tietojen muutoksista. Uuden rekisterin myötä näitä muutoksia ei enää julkaista nettisivuilla.

KemiDigiin siirtyvät myös rekisterit ja luettelot hyväksytyistä biosidivalmisteista, mukaan lukien biosidiset torjunta-aineet, suojauskemikaalit ja antifouling-aineet. KemiDigi-järjestelmä ei sisällä jatkossakaan unionin luvalla hyväksyttyjen valmisteiden tietoja, vaan ne löytyvät EU:n kemikaaliviraston sivuilta osoitteesta: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products . 

Tukes tiedottaa myöhemmin kasvinsuojeluaine- ja biosidirekistereiden käyttöönotosta sekä tarjoaa neuvoja rekisterien käyttöön. 
 

Lisätietoja 

Kasvinsuojeluainerekisteri: ylitarkastaja Elina Solarmo, p. 029 5052 228

Biosidirekisteri: ylitarkastaja Pia Lindfors, p. 029 5052 032

sähköpostit muotoa: [email protected]